zamówienie na:

Zakup i dostawa leków

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/5/2013
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 sierpnia 2013  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  
 

                         Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu (586kB) plik

Ogłoszenie o zamówieniu na "Zakup i dostawę leków" przekazano do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 10.07.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 01.09.2013 r. w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej pod nr 2013/S 133-229820

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (239kB) word

Załączniki do SIWZ

załacznik nr 1 oświadczenie o spelnieniu warunków udziału w postępowaniu (28kB) word
załącznik nr 2 formularz ofertowy (70kB) word
załacznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (24kB) word
załącznik nr 3a oświadczenie w zakresie art. 24 ust 2 p 5 (23kB) word
załącznik nr 4 projekt umowy (86kB) word
załącznik nr 5 wykaz wykonanych dostaw (33kB) word
załacznik nr 6 wykaz osób do kontaktów (31kB) word
załącznik nr 7 wykaz podwykonawców (33kB) word
załącznik nr 8 Formularze cenowe pakiety od nr 1 do nr 23 (197kB) excel

Odpowiedź na pytania

odpowiedź na pytania (76kB) word

odpowiedź na pytania

odpowiedź na pytania (16kB) word

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (164kB) word

metryczka


Opublikował: Renata Remus (11 lipca 2013, 11:37:09)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (23 sierpnia 2013, 11:45:30)
Zmieniono: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1597