zamówienie na:

Zakup i dostawa leków

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/9/2013
wartość: o wartości powyżej kwot okr. na podst. art 11 ust. 8
termin składania ofert: 28 października 2013  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  
                                       Ogłoszenie o zamówieniu

 

Ogłoszenie o zamówieniu na "Zakup i dostawę leków" przekazano do publikacji Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 18.09.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 20.09.2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2013/S 183-315443

ogłoszenie o zamówieniu (500kB) plik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (235kB) word

 

Załączniki do SIWZ

załącznik nr 1 oświadczenie o spełnien iu warunków udziału w postępowaniu (28kB) word
załącznik nr 2 formularz ofertowy (40kB) word
załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (24kB) word
załącznik nr 3a oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 2 p. 5 (23kB) word
załącznik nr 4 projekt umowy (86kB) word
załącznik nr 5 wykaz wykonanych dostaw (33kB) word
załącznik nr 6 wykaz osób do kontaktów (31kB) word
załącznik nr 7 wykaz podwykonawców (33kB) word
załącznik nr 8 formularze cenowe pakiety od nr 1 do nr 3 (47kB) excel

Odpowiedź na pytania

odpowiedź na pytania (31kB) word
odpowiedź na pytanie (21kB) word

 

odpowiedź na pytanie (21kB) word
odpowiedź na pytania (23kB) word

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (37kB) word

metryczka


Opublikował: Renata Remus (20 września 2013, 12:06:20)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (28 października 2013, 12:00:57)
Zmieniono: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1158