zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2013 – 2014

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP272-ZPU-10-2013
wartość: pomiędzy 14000 euro a progiem okr. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 listopada 2013  12:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (485kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2013 – 2014” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 października 2013 r. pod numerem 435780-2013, wywieszono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi w dniu 25 października 2013 r.
ogłoszenie o zamówieniu (1173kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (852kB) word
 
Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 druk oferty (102kB) word
Załącznik Nr 2 I oświadczenie (72kB) word
Załącznik Nr 3 II oświadczenie (69kB) word
Załącznik Nr 4  III oświadczenie (71kB) word
Załącznik Nr 5 IV oświadczenie (72kB) word
Załącznik Nr 6 Projekt umowy (680kB) word
Załącznik Nr 7 Uchwała nr 161/358/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 16 października 2013 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi w sezonie zimowym 2013/2014 (2326kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (25 października 2013, 11:36:21)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (6 listopada 2013, 08:59:40)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1019