Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ  


Zgodnie z art.8 ust.4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) informuje się, że informacje publiczne będące w posiadaniu jednostek i nieudostępnione w Biuletynie (np. decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach obywateli) są, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy j.w. udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej.
Zgodnie z ustawą (art. 10, ust. 1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art.13, ust.2).
 
Poniżej wniosek do pobrania

wniosek (27kB) word

metryczka


Wytworzył: Olszewska Iwona (16 grudnia 2019)
Opublikował: Iwona Olszewska (16 grudnia 2019, 14:30:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 400