Załączniki

Załączniki

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY PORADNI  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJW TUCHOLI  ROZDZIAŁ IPostanowienia ogólne§ 1 Regulamin organizacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi określa zasady wewnętrznej organizacji oraz [...]

Kodeks Etyczny

Załącznik do Zarządzenia Nr 32Dyrektora PPP Kodeks etyczny pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej   Wstęp  Celem niniejszego Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników Poradni [...]

metryczka