zamówienie na:

„Świadczenie usług pocztowych”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP
nr sprawy: ZP.272.1.5.2022
wartość: mniejsza niż próg unijny, o którym mowa w art. 3 ustawy Pzp
termin składania ofert: 18 listopada 2022  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 
Dokumentacja postępowania została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d3c95693-5aa8-4a4d-9780-9c60b92386d1

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (10 listopada 2022, 08:54:33)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (19 grudnia 2022, 12:17:59)
Zmieniono: przeniesienie do folderu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 131