Petycja w sprawie ograniczenia dopuszczalnej prędkości do 40 km/h oraz montażu progu zwalniającego z przejściem dla pieszych na drodze powiatowej nr 1026c

Do Zarządu Powiatu Tucholskiego została złożona petycja w sprawie ograniczenia dopuszczalnej prędkości do 40 km/h oraz montażu progu zwalniającego z przejściem dla pieszych na odcinku drogi powiatowej nr 1026 C przebiegającej przez Cekcynek.

Podmiot wnoszący petycję nie wyraził zgodę na ujawnienie na stronie BIP swoich danych osobowych.
Poniżej petycja mieszkańców Cekcynka petycja (203kB) pdf


Informacje o przebiegu załatwienia petycji będą przekazywane na bieżąco.

Pismem z dnia 14 lipca 2021 r. Zarząd Powiatu Tucholskiego udzielił odpowiedzi na ww. petycję:

 
      W odpowiedzi na petycję mieszkańców Cekcynka z dnia 15 czerwca 2021 roku Zarząd Powiatu Tucholskiego w załączeniu przesyła projekt Rozbudowy drogi powiatowej 1026C relacji Wielkie Gacno-Rudzki Most od km 10+978 do km 18+800. Jednocześnie informuję, że Powiat chce złożyć  wniosek o dofinansowanie  zadania z ogłoszonego naboru z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W razie akceptacji wniosku i otrzymania promesy na ww. inwestycję Powiat zrealizuje to zadanie.
      Ponadto sprawę Państwa sugestii w sprawie zmian przepisów prawa na tej drodze kieruję do Komisji ds. Oznakowania Dróg w Powiecie Tucholskim oraz dodatkowo do Powiatowego Komendanta Policji w Tucholi celem wzmocnienia działań prewencyjnych i kontrolnych. 

Zarząd Powiatu Tucholskiego

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (5 lipca 2021)
Opublikował: Marta Goch (5 lipca 2021, 11:17:41)

Ostatnia zmiana: Marta Goch (16 lipca 2021, 08:30:24)
Zmieniono: dodano odpowiedź na petycję

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 651