ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2022 r.


Lp.
Data
zgłoszenia
-----------
Data
publikacji
na BIP
Imię i nazwisko
lub nazwa
Inwestora
Adres i opis
projektowanego
obiektu
Data
wniesienia
sprzeciwu
Informacja
o braku
wniesienia
sprzeciwu
z datą
1
31.12.2021
------------
03.01.2022
Agnieszka, Sławomir Bester
działka nr ewid. 228/3, ul. Starogardzka 34, obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.ŚL.31.2021
-----
Nie wniesiono sprzeciwu 11.01.2022
2
05.01.2022
------------
05.01.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 8/2 obręb geodezyjny Kęsowo, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr 8/1 położonej w m. Siciny, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.1.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 19.01.2022
3
05.01.2022
------------
05.01.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 699/8 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr 699/6 położonej w m. Cekcyn, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.2.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 19.01.2022
4
05.01.2022
------------
05.01.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 93/8 obręb geodezyjny Krzywogoniec, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr 93/7 położonej w m. Krzywogoniec, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.1.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 19.01.2022
5
11.01.2022
------------
11.01.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 42, 54/1 obręb geodezyjny Krąg, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr 57 położonej w m. Krąg, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.1.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 31.01.2022
6
11.01.2022
------------
11.01.2022
Arleta Jaśkiewiczdziałka nr ewid. 1554 ul. Tartaczna 11, obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.CEKC.3.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 12.01.2022
7
12.01.2022
------------
13.01.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 327/1, 329/29 obręb geodezyjny Klocek i działka nr ewid. 554 obręb geodezyjny Legbąd, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr 329/29 położonej w m. Klocek, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.1.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 17.01.2022
8
12.01.2022
------------
13.01.2022
Wiesława Pipowska
działka nr ewid. 1421/1 ul. Podmiejska  18, Tuchola, obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.TUCH.4.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 17.01.2022
9
13.01.2022
------------
13.01.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 3264/2 obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr 3239 położonej w m. Tuchola, aleja 700-lecia, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.2.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 20.01.2022
10
13.01.2022
------------
14.01.2022
Katarzyna Ładzińska-Górka
działka nr ewid. 499/1 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.TUCH.5.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 20.01.2022
11
17.01.2022
------------
17.01.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 300/13, 300/22 obręb geodezyjny Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działek nr 300/20 i 300/21 położonych w m. Brzozowe Błota, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.2.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 24.01.2022
12
14.01.2022
------------
17.01.2022
Bernadeta Brunke
działki nr ewid. 1032/0, 1032/121 ul. Orzeszkowej, obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.TUCH.7.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 20.01.2022
13
17.01.2022
------------
17.01.2022
Łukasz Altmann
działka nr ewid. 1406 ul. Podmiejska, obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.TUCH.8.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 31.01.2022
14
19.01.2022
------------
19.01.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 569/17 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr 569/7 przy ulicy Tucholskiej w Śliwicach.
BD.6743.ŚL.3.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 31.01.2022
15
19.01.2022
------------
19.01.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 363/19 obręb geodezyjny Lińsk, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działek nr 363/8 i 363/9 w miejscowości Lińsk, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.4.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 31.01.2022
16
24.01.2022
------------
24.01.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 135/2, 145/2, 162, 76, 75/4 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr 77 w miejscowości Stary Sumin, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.3.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 26.01.2022
17
26.01.2022
------------
26.01.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 729/4, 729/3, 722 obręb geodezyjny Kiełpin, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr 729/3 w miejscowości Trzcionek, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.3.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 08.02.2022
18
20.01.2022
------------
28.01.2022
Paweł Paczkowski
działka nr ewid. 538/2 ul. Chojnicka 57A, obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.TUCH.11.2022
Wniesiono sprzeciw 21.03.2022-----
19
27.01.2022
------------
28.01.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 2/1 obręb geodezyjny Suchom-Lisiny, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działek nr ewid. 1/10 i 1/15 w miejscowości Suchom-Lisiny, gmina Cekcyn.
BD.6743.E.CEKC.4.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 08.02.2022
20
31.01.2022
------------
31.01.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 73/8 obręb geodezyjny Okoniny Nadjeziorne , gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid. 73/7 w miejscowości Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice.
BD.6743.E.ŚL.5.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 08.02.2022
21
31.01.2022
------------
31.01.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 97/5 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid. 104/4 w miejscowości Stary Sumin, gmina Cekcyn.
BD.6743.E.CEKC.5.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 08.02.2022
22
11.02.2022
------------
11.02.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 561/5 i 643 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid. 561/7 przy ulicy Madera w Cekcynie.
BD.6743.E.CEKC.6.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 14.02.2022
23
15.02.2022
------------
16.02.2022
Grzegorz Wróbel
działka nr ewid. 2248/2 ul. Cegielniana 1/2, obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.TUCH.23.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 02.03.2022
24
18.02.2022
------------
18.02.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 80, 135/13, 135/2 obręb geodezyjny Brzeźno, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działek nr ewid. 135/2, 135/3, 135/8, 135/9, 135/12 w miejscowości Brzeźno, gmina Śliwice.
BD.6743.E.ŚL.6.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 04.03.2022
25
18.02.2022
------------
18.02.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 382/2 obręb geodezyjny Gostycyn , gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid. 382/2 przy ulicy Bydgoskiej w Gostycynie.
BD.6743.E.GOST.1.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 23.02.2022
26
18.02.2022
------------
18.02.2022
Gmina Gostycyn
działki nr ewid. 201/4, 201/6, 202/4, 204, 306/4, 306/8, 306/13 obręb geodezyjny ?Wielka Klonia, gmina Gostycyn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Wielka Klonia. BD.6743.W.GOST.2.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 07.03.2022
27
23.02.2022
------------
23.02.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 132/4, 133 obręb geodezyjny Stobno, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid. 11/7 w miejscowości Mała Komorza, gmina Tuchola.
BD.6743.E.TUCH.4.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 01.03.2022
28
23.02.2022
------------
24.02.2022
Gmina Gostycyndziałki nr ewid. 972, 980, 983, 487/4, 1234/4, 1234/15 obręb geodezyjny Gostycyn, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ulic Maratońskiej i Kajakarskiej w Gostycynie, gmina Gostycyn.
BD.6743.E.GOST.3.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 11.04.2022
29
28.02.2022
------------
02.03.2022
Filip Jakubowski
działka nr ewid. 994/9 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn. Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70m2 na działce nr ewid. 994/9 w miejscowości Huta, gmina Cekcyn.
BD.6743.M.CEKC.1.2022
-----art. 29     ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
30
03.03.2022
------------
03.03.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 27/5 obręb geodezyjny Gostycyn, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid. 27/18 w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn.
BD.6743.E.GOST.4.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 07.03.2022
31
03.03.2022
------------
03.03.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 169/3, 169/1 obręb geodezyjny Lisiny, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid. 168/1 w miejscowości Lisiny, gmina Śliwice.
BD.6743.E.ŚL.7.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 07.03.2022
32
03.03.2022
------------
04.03.2022
Paweł Durczak
działka nr ewid. 337/7 obręb geodezyjny Klocek, gmina Tuchola. Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70m2 na działce nr ewid. 337/7 w miejscowości Barłogi, gmina Tuchola.
BD.6743.M.TUCH.1.2022
-----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
33
03.03.2022
------------
04.03.2022
Powiat Tucholski
działka nr ewid. 2086/3 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku usługowego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.31.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 18.03.2022
34
03.03.2022
------------
04.03.2022
Tucholski Park Krajobrazowy
działka nr ewid. 2086/3 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku usługowego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.30.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 18.03.2022
35
04.03.2022
------------
07.03.2022
Marta Kamrańczyk-Bubień
działka nr ewid. 3876/1 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego  instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.32.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 27.04.2022
36
07.03.2022
------------
07.03.2022
Polska Spółka Gazownictwa
działki nr ewid. 243/1, 337/11, 1938 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa gazociągu śr/c dn 63PE z przyłączem gazowym dn32PE w . Cekcyn, ul. Dworcowa.
BD.6743.G.CEKC.7.2022
Wniesiono sprzeciw 09.05.2022-----
37
10.03.2022
------------
10.03.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 599/2, 601/6 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid. 601/3 przy ulicy Cichej w Śliwicach, gmina Śliwice.
BD.6743.E.ŚL.9.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 18.03.2022
38
10.03.2022
------------
10.03.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 300/33 obręb geodezyjny Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działek nr ewid. 300/32 i 300/31 w miejscowości Brzozowe Błota, gmina Śliwice.
BD.6743.E.ŚL.8.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 15.03.2022
39
10.03.2022
------------
10.03.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 87/18 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid. 87/12 w miejscowości Stary Sumin, gmina Cekcyn.
BD.6743.E.CEKC.8.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 18.03.2022
40
16.03.2022
------------
16.03.2022

Agata
i Sylwester Mięsikowscy 

działka nr ewid. 101/2 Stary Sumin, obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym.
BD.6743.G.CEKC.39.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 21.04.2022
41
16.03.2022
------------
16.03.2022
Agata
i Sylwester Mięsikowscy
działka nr ewid. 100/3 Stary Sumin, obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym.
BD.6743.G.CEKC.38.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 21.04.2022
42
16.03.2022
------------
16.03.2022
Agata
i Sylwester Mięsikowscy
działka nr ewid. 100/3 Stary Sumin, obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym.
BD.6743.G.CEKC.37.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 21.04.2022
43
16.03.2022
------------
16.03.2022
Agata
i Sylwester Mięsikowscy
działka nr ewid. 100/4 Stary Sumin, obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu w budynku rekreacji indywidualnej.
BD.6743.G.CEKC.36.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 21.04.2022
44
16.03.2022
------------
16.03.2022
Agata
i Sylwester Mięsikowscy
działka nr ewid. 99/15 Stary Sumin, obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu w budynku rekreacji indywidualnej.
BD.6743.G.CEKC.35.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 21.04.2022
45
16.03.2022
------------
16.03.2022
Agata
i Sylwester Mięsikowscy
działka nr ewid. 99/14 Stary Sumin, obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu w budynku rekreacji indywidualnej.
BD.6743.G.CEKC.34.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 21.04.2022
46
16.03.2022
------------
17.03.2022
Małgorzata Bucholc
działka nr ewid. 387/1 ul. Główna 11/1 Tuchola, obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji ogrzewczej.
BD.6743.G.TUCH.37.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 31.03.2022
47
21.03.2022
------------
21.03.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 531/24, 495/1, 516/1, 517, 523/1, 527/5 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działek nr ewid. 532/2, 527/6 w miejscowości Lubińsk, gmina Cekcyn.
BD.6743.E.CEKC.9.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 28.03.2022
48
14.03.2022
------------
22.03.2022
Barbara Myk
Zbigniew Myk
działka nr ewid. 1032/5 Przy Szosie Bydgoskiej 17i, obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Roboty budowlane polegające na instalowaniu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
BD.6743.G.TUCH.34.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 23.03.2022
49
18.03.2022
------------
22.03.2022
Tadeusz Małkowskidziałka nr ewid. 470/1 ul. Hallera 25 Lubiewo, obręb geodezyjny Lubiewo, gmina Lubiewo. Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.G.LUB.21.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 21.04.2022
50
23.03.2022
------------
24.03.2022
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Bydgoszczy
działki nr ewid. 816, 807, 815/2, 812, 804, 808
ul. Grodzka Tuchola, obręb geodezyjny Tuchola miasto, gmina Tuchola. Przebudowa sieci gazowej n/c wraz z przyłączami gazu i zewnętrzną instalacją gazu w miejscowości Tuchola, ulica Grodzka.
BD.6743.G.TUCH.41.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 07.04.2022
51
24.03.2022
------------
24.03.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 418, 382/1, 383, 394/1 obręb geodezyjny Jeleńcz, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działek nr ewid. 394/1 w miejscowości Tuchółka, gmina Kęsowo.
BD.6743.E.KĘS.2.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 28.03.2022
52
24.03.2022
------------
24.03.2022
Franciszek Dzwonkowski
działki nr ewid. 1664, 1893 ul. Wodna 4 Cekcyn, obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.45.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 31.03.2022
53
24.03.2022
------------
24.03.2022
Stefan Dzwonkowski
działka nr ewid. 1667 ul. Wodna 5 Cekcyn, obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.44.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 31.03.2022
54
24.03.2022
------------
24.03.2022
Enea Oświetlenie
Spółka z o.o.
działki nr ewid. 624/1, 678 miejscowość Rzepiczna, obręb geodezyjny Klocek, gmina Tuchola. Budowa sieci kablowej nn oświetlenia drogowego.
BD.6743.E.TUCH.5.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 30.03.2022
55
25.03.2022
------------
25.03.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 88, 470/6, 494/9 obręb geodezyjny Raciąż, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid.82/6 w miejscowości Raciąż, gmina Tuchola.
BD.6743.E.TUCH.6.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 28.03.2022
56
28.03.2022
------------
28.03.2022
Katarzyna Szwemindziałka nr ewid. 979/2 ul. Mickiewicza 7, Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.43.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 07.04.2022
57
31.03.2022
------------
31.03.2022
Violetta Jutrowska
działka nr ewid. 828/3 ul. Sępoleńska 40/2, Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.46.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 07.04.2022
58
05.04.2022
------------
06.04.2022
Dorota i Piotr Jóźwiuk
działka nr ewid. 29/12 obręb geodezyjny Brzeźno, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70m2 na działce nr ewid. 29/12 w miejscowości Brzeźno, gmina Śliwice.
BD.6743.M.ŚL.1.2022
-----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
59
06.04.2022
------------
06.04.2022
Karolina i Andrzej Szymańscy
działka nr ewid. 219/22 obręb geodezyjny Pruszcz, gmina Gostycyn. Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70m2 na działce nr ewid. 219/22 w miejscowości Pruszcz, gmina Gostycyn.
BD.6743.M.GOST.1.2022
-----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
60
06.04.2022
------------
06.04.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 337/11 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid.337/13 w miejscowości Cekcyn, gmina Cekcyn.
BD.6743.E.CEKC.10.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 14.04.2022
61
06.04.2022
------------
06.04.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 93/36 obręb geodezyjny Ludwichowo, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid.93/22 w miejscowości Ludwichowo, gmina Cekcyn.
BD.6743.E.CEKC.11.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 21.04.2022
62
07.04.2022
------------
08.04.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 740/4 i 740/6 obręb geodezyjny Kęsowo, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid.740/9 w miejscowości Bralewnica.
BD.6743.E.KĘS.3.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 14.04.2022
63
08.04.2022
------------
11.04.2022
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi spółka z o.o.
działki nr ewid. 863, 946/18, 946/5, 945/17, 945/9 obręb geodezyjnym miasto Tuchola, gmina Tuchola. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tucholi.
BD.6743.TUCH.7.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 21.04.2022
64
11.04.2022
------------
12.04.2022
Emanuel Domeracki
działka nr ewid. 1708/2 ul. Strzelecka 3, Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.51.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 25.04.2022
65
15.04.2022
------------
15.04.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 672/3, 680/3, 680/8, 680/5, 671/2 obręb geodezyjny Legbąd, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działek nr ewid. 825/3 i 825/4 w miejscowości Legbąd.
BD.6743.E.TUCH.8.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 27.04.2022
66
15.04.2022
------------
15.04.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 127 obręb geodezyjny Wielka Komorza, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid. 114 w miejscowości Wielka Komorza, gmina Tuchola.
BD.6743.E.TUCH.9.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 27.04.2022
67
25.04.2022
------------
26.04.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 154/1, 152/4, 90/2 obręb geodezyjny Krzywogoniec, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid. 90/2 w miejscowości Krzywogoniec.
BD.6743.E.CEKC.12.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 05.05.2022
68
25.04.2022
------------
26.04.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 244/19 obręb geodezyjny Śliwiczki, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid. 244/18 w miejscowości Śliwiczki.
BD.6743.E.ŚL.10.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 29.04.2022
69
25.04.2022
------------
26.04.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 5/2 i 20 obręb geodezyjny Sucha, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid. 3/3 w miejscowości Sucha.
BD.6743.E.LUB.1.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 05.05.2022
70
25.04.2022
------------
26.04.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 163/1 obręb geodezyjny Żalno, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid. 163/1 w miejscowości Żalno.
BD.6743.E.KĘS.4.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 29.04.2022
71
27.04.2022
------------
29.04.2022
Michał Tomkowicz
działka nr ewid. 127 obręb geodezyjny Trzebciny, gmina Cekcyn. Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70m2 na działce nr ewid. 127 w miejscowości Trzebciny.
BD.6743.M.CEKC.2.2022
Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 28.04.2022
art. 29     ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
72
28.04.2022
------------
29.04.2022
Kamila, Dariusz Barczewscy
działka nr ewid. 961/13 obręb geodezyjnym miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej
BD.6743.G.TUCH.61.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 06.05.2022
73
28.04.2022
------------
29.04.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 98/3 i 98/1 obręb geodezyjny Iwiec, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid. 98/12 w miejscowości Iwiec.
BD.6743.E.CEKC.13.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 09.05.2022
74
28.04.2022
------------
29.04.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 377 obręb geodezyjny Minikowo, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid. 732 w miejscowości Minikowo.
BD.6743.E.LUB.2.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 09.05.2022
75
28.04.2022
------------
29.04.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 112/4 i 112/22 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działek nr ewid. 110/1 i 112/12  w miejscowości Śliwice.
BD.6743.E.ŚL.12.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 09.05.2022
76
28.04.2022
------------
29.04.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 155/10 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid. 155/15 w miejscowości Śliwice.
BD.6743.E.ŚL.11.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 27.05.2022
77
04.05.2022
------------
05.05.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 3264/2 obręb geodezyjny Tuchola Miasto al. 700-lecia w Tucholi. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid. 3241 w miejscowości Tuchola, al. 700-lecia.
BD.6743.E.TUCH.10.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 09.05.2022
78
06.05.2022
------------
09.05.2022
Michał Idzikowskidziałka nr ewid. 517/6 obręb geodezyjnym Żalno, gmina Kęsowo. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 oraz roboty budowlane polegające na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej
BD.6743.G.KĘS.14.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 11.05.2022
79
06.05.2022
------------
09.05.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 40 obręb geodezyjny Sucha, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid. 39 w miejscowości Sucha, gmina Lubiewo.
BD.6743.E.LUB.3.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 11.05.2022
80
06.05.2022
------------
09.05.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 86/1, 89 obręb geodezyjny Lubocień, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 87 w miejscowości Lubocień, gmina Śliwice.
BD.6743.E.Śl.13.2022
Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 16.05.2022-----
81
11.05.2022
------------
12.05.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 247/6 obręb geodezyjny Śliwiczki, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 247/12 w miejscowości Śliwiczki, gmina Śliwice.
BD.6743.E.Śl.14.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 20.05.2022
82
11.05.2022
------------
12.05.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 164/1, 164/2, 151/6, 151/8 obręb geodezyjny Płazowo, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 151/10 w miejscowości Płazowo, gmina Lubiewo.
BD.6743.E.LUB.4.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 19.05.2022
83
11.05.2022
------------
12.05.2022
Tomasz Polasik
działka nr ewid. 500/1 ul. Wojska Polskiego 6, Lubiewo, obręb geodezyjnym Lubiewo, gmina Lubiewo. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej
BD.6743.G.LUB.38.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 28.06.2022
84
12.05.2022
------------
12.05.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
w Poznaniu
Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
działki nr ewid. 1469/36, 1469/30 obręb geodezyjny Miasto Tuchola, jedn.ewid. Tuchola. Budowa przyłącze elektroenergetycznego kablowego SN przy ul. Świeckiej w Tucholi, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.65.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 09.06.2022
85
16.05.2022
------------
16.05.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 57 obręb geodezyjny Łąski Piec, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 48/16 w miejscowości Łąski Piec.
BD.6743.E.Śl.15.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 20.05.2022
86
16.05.2022
------------
16.05.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 95/2, 95/3, 112/22 obręb geodezyjny Piastoszyn, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 94/7 w Piastoszynie.
BD.6743.E.KĘS.5.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 20.05.2022
87
19.05.2022
------------
19.05.2022
Joanna i Piotr Kausadziałka nr ewid. 1153 obręb geodezyjnym Piła, gmina Gostycyn. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 2700 L oraz
instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu
BD.6743.G.GOST.18.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 31.05.2022
88
19.05.2022
------------
23.05.2022
Dorota Andrzejczykdziałki nr ewid. 156/19, 156/10, 122/2, 155/9 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70m2 wraz z przyłączem wodociągowym, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej ze szczelnym bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości płynne, zewnętrzną instalacją elektryczną, na działkach nr ewid. 156/19, 156/10, 122/2, 155/9 w miejscowości Śliwice.
BD.6743.M.ŚL.2.2022
-----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
89
20.05.2022
------------
23.05.2022
Paweł Paczkowskidziałka nr ewid. 538/2 ul. Chojnicka 57A, Tuchola, obr. geod. Miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku młyna motorowego instalacji gazowej
BD.6743.TUCH.68.2022
Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 01.06.2022-----
90
24.05.2022
------------
25.05.2022
Krystyna i Bogdan Partykadziałka nr ewid. 1112 ul. Lipowa 8, Lubiewo, obr. geod. Lubiewo, gmina Lubiewo. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej
BD.6743.LUB.43.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 30.05.2022
91
24.05.2022
------------
25.05.2022
Stanisław Śpicadziałka nr ewid. 1009/7 Przy Szosie Bydgoskiej 10C, obr. geod. Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej
BD.6743.G.TUCH.69.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 27.05.2022
92
26.05.2022
------------
26.05.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1623/2, 627/7 ul.Miejski Rów, obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej-linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 1626/3 w m. Tuchola, ul. Miejski Rów.
BD.6743.E.TUCH.11.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 10.06.2022
93
26.05.2022
------------
26.05.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 7280/5, 310 m. Łosiny, obręb geodezyjny Łosiny, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej-linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 2/8 w m. Łosiny.
BD.6743.E.TUCH.14.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 09.06.2022
94
26.05.2022
------------
26.05.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1542/4, 2110/2, 2110/7, 2109/4 ul.Świecka, Tuchola, obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej-linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 2109/1 w m. Tuchola, ul. Świecka.
BD.6743.E.TUCH.12.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 06.06.2022
95
26.05.2022
------------
26.05.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 182/15, 182/23 Przy Szosie Bydgoskiej, obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej-linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 182/21 w m. Przy Szosie Bydgoskiej.
BD.6743.E.TUCH.13.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 06.06.2022
96
27.05.2022
------------
27.05.2022
Jaonna i Kazimierz Rytlewscy
działka nr ewid. 759/34 obręb geodezyjny Kiełpin, gmina Tuchola. Budynek mieszkalny jednorodzinny z wbudowanym garażem.
BD.6743.M.TUCH.15.2022
Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 02.06.2022-----
97
02.06.2022
------------
02.06.2022
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Bydgoszczy
działki nr ewid. 132/7, 144/3, 144/5, 143/3, 145, 147/15, 147/16, 148/14, 147/4, 147/6
obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci gazowej śr/c dn63PE z przyłączami gazowymi dn32PE.
BD.6743.G.CEKC.16.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 20.06.2022
98
02.06.2022
------------
02.06.2022
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Bydgoszczy
działki nr ewid. 243/1, 337/11, 1938
obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa gazociągu śr/c dn63PE z przyłączem gazowym dn32PE.
BD.6743.G.CEKC.15.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 09.06.2022
99
02.06.2022
------------
02.06.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 226, obręb geodezyjny Żalno, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej-linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 4/11 w Żalnie, gmina Kęsowo.
BD.6743.E.KĘS.6.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 08.06.2022
100
02.06.2022
------------
02.06.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 24/7, obręb geodezyjny Nowy Sumin,  działka nr ewid. 1561/2, obręb Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej-linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 24/9 w Nowym Suminie, gmina Cekcyn.
BD.6743.E.CEKC.14.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 08.06.2022
101
03.06.2022
------------
06.06.2022
Regina Hoppe
działka nr ewid. 1008/12 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.TUCH.76.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 13.06.2022
102
06.06.2022
------------
06.06.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 246/2, obręb geodezyjny Sucha, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid. 234/8 w miejscowości Sucha.
BD.6743.E.LUB.5.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 08.06.2022
103
09.06.2022
------------
09.06.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 230/2, 255, 257/11 obręb geodezyjny Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działek nr ewid. 257/7, 257/98, 257/10 w miejscowości Brzozowe Błota.
BD.6743.E.ŚL.16.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 13.06.2022
104
09.06.2022
------------
09.06.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 163 i 179/1 obręb geodezyjny Kiełpin, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działek nr ewid. 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/6, 179/7 w miejscowości Pod Lasem.
BD.6743.E.TUCH.16.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 14.06.2022
105
13.06.2022
------------
13.06.2022
Jan Czubekdziałka nr ewid. 141 obręb geodezyjnym Trzebciny, gmina Cekcyn. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz instalacji gazowej dla
zasilania użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego BD.6743.G.CEKC.96.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 22.06.2022
106
13.06.2022
------------
14.06.2022
Jan Remusdziałka nr ewid. 679 ul. Madera 6, 89-511 Cekcyn, obręb Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
BD.6743.G.CEKC.97.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 06.07.2022
107
14.06.2022
------------
14.06.2022
Wojciech Knypeldziałka nr ewid. 200/6 obręb geodezyjny Śliwiczki, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny z wbudowanym garażem z zewnetrzną instalacją elektryczną, wodociągową z własnym ujęciem wody i kanalizacji sanitarnej z zbiornikiem bezodpływowym.
BD.6743.M.ŚL.17.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 29.06.2022
108
14.06.2022
------------
15.06.2022
Małgorzata Nowakowska
działka nr ewid. 65/1 ul. A.Janta-Połczyńskiego 8, 89-500 Tuchola, obręb Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.79.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 23.06.2022
109
15.06.2022
------------
17.06.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 255,258,257/22 obręb geodezyjny Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr 257/13,257/15 i 257/18 położonej w m. Brzozowe Błota, gmina Śliwice.
BD.6743.E.ŚL.18.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 20.06.2022
110
17.06.2022
------------
21.06.2022
Beata i Jerzy Młynik
działka nr ewid. 300/29, Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zewnętrzną instalacją elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków.
BD.6743.M.ŚL.3.2021
-----Nie wniesiono sprzeciwu 29.06.2022
111
22.06.2022
------------
22.06.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 127/6, 137/1, 139/1 obręb geodezyjny Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr 139/8 położonej w m. Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice.
BD.6743.E.ŚL.20.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 24.06.2022
112
24.06.2022
------------
24.06.2022
Maria Szramka
działka nr ewid. 1452/2 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.84.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 08.07.2022
113
24.06.2022
------------
24.06.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 87/18, 78/2, 86/11 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr 86/6 w Starym Suminie.
BD.6743.E.CEKC.17.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 30.06.2022
114
24.06.2022
------------
24.06.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 823/74, 823/72, 841/2 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr 841/2 w Tucholi.
BD.6743.E.TUCH.17.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 01.07.2022
115
24.06.2022
------------
27.06.2022
Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców
działka nr ewid. 2184/94 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku usługowego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.85.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 12.07.2022
116
27.06.2022
------------
27.06.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 89 obręb geodezyjny Lubocień, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr 87 w miejscowości Lubocień, gmina Śliwice.
BD.6743.E.ŚL.21.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 30.06.2022
117
28.06.2022
------------
29.06.2022
WUTKOWSKI Sp.z o.o.działka nr ewid. 772/2 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj. 10000 l oraz instalowanie na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazu.
BD.6743.G.ŚL.76.2022
Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 19.07.2022
-----
118
28.06.2022
------------
29.06.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 156/2, 157 obręb geodezyjny Lubocień, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr 157 w miejscowości Lubocień, gmina Śliwice.
BD.6743.E.ŚL.22.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 05.07.2022
119
04.07.2022
------------
05.07.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 5/9, 5/19 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr 5/20 w miejscowości Stary Sumin, gmina Cekcyn.
BD.6743.E.CEKC.18.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 08.07.2022
120
04.07.2022
------------
05.07.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 999/3, 999/2, 523/4, 656/7 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr 565/4 w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo.
BD.6743.E.LUB.6.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 08.07.2022
121
04.07.2022
------------
05.07.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 156/10, 122/2, 155/9 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr 155/3 w miejscowości Śliwice, gmina Śliwice.
BD.6743.E.ŚL.23.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 08.07.2022
122
05.07.2022
------------
05.07.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 213/8 obręb geodezyjny Lubiewice, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr 213/5 w miejscowości Lubiewice, gmina Lubiewo.
BD.6743.E.LUB.7.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 14.07.2022
123
05.07.2022
------------
05.07.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 65/4, 65/5, 69, 68/12 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr 68/5 przy ulicy Pod Borem w miejscowości Śliwice, gmina Śliwice.
BD.6743.E.ŚL.24.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 18.07.2022
124
06.07.2022
------------
07.07.2022
Agnieszka Gwizdała
działka nr ewid. 1007/11 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.91.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 12.07.2022
125
07.07.2022
------------
07.07.2022
Mirosław Wojciechowski
działka nr ewid. 1416 ul. Cegielniana 19, obręb geodezyjny Miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.92.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 12.07.2022
126
07.06.2022
------------
08.06.2022
Emilia i Henryk Krawczak
działka nr ewid. 1122 obręb Śliwice, gmina Śliwice. Wolnostojący budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy 70m2.
BD.6743.M.ŚL.3.2022 
Wniosek pozostawiono bez rozpoznania
25.07.2022

art. 29     ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
127
14.07.2022
------------
14.07.2022
Alfreda Ginter
działka nr ewid. 1070 ul. Wyczółkowskiego 13/2, obręb geodezyjny Miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.94.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 19.07.2022
128
14.07.2022
------------
14.07.2022
Gmina Cekcyn
działki nr ewid. 236/1, 243/1, 307/2, 307/13, 307/28, 307/46, 308/14, 323/3, 1510, 1511 obręb geodezyjny Cekcyn, rejon ulicy Zbożowej, gmina Cekcyn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. BD.6743.W.CEKC.19.2022 -----Nie wniesiono sprzeciwu 16.08.2022
129
15.07.2022
------------
15.07.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 936/2 i 945/17 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0.4kV dla zasilania działki nr ewid. 945/20 przy ulicy Wiejskiej w Tucholi.
BD.6743.E.TUCH.18.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 18.07.2022
130
15.07.2022
------------
18.07.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 41/5 obręb geodezyjny Lubiewice, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0.4kV dla zasilania działki nr ewid. 37/9 w Lubiewicach, gmina Lubiewo.
BD.6743.E.LUB.8.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 20.07.2022
131
15.07.2022
------------
18.07.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 190/2, 625/9, 625/4, 625/3, 625/5 obręb geodezyjny Gostycyn, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0.4kV dla zasilania działek nr ewid. 625/4, 625/5 w Gostycynie.
BD.6743.E.GOST.5.2022
AB.6743.236.2022 (Starosta Sępoleński)
Przekazano Staroście Sępoleńskiemu
22.07.2022
Nie wniesiono sprzeciwu 16.08.2022
132
19.07.2022
------------
19.07.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 169/3 i 201/4 obręb Lisiny, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 201/6 w Lisinach
BD.6743.E.ŚL.25.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 25.07.2022
133
19.07.2022
------------
19.07.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 340/6 i 335 obręb Śliwiczki, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 340/9 w Śliwiczkach
BD.6743.E.ŚL.26.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 22.07.2022
134
19.07.2022
------------
19.07.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 690/7 i 692 obręb Gostycyn, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 694/2 w Gostycynie
BD.6743.E.GOST.6.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 25.07.2022
135
19.07.2022
------------
19.07.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 511/2, 1/2, 66, 63/3, 63/13 obręb Iwiec, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 63/20, 63/14, 63/12 w Iwcu
BD.6743.E.CEKC.20.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 27.07.2022
136
20.07.2022
------------
20.07.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 113/11 obręb geodezyjny Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 113/6 i 113/9 w Okoninach Nadjeziornych
BD.6743.E.ŚL.27.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 25.07.2022
137
21.07.2022
------------
21.07.2022
Hanna i Roman Bindek
działka nr ewid. 420/4 obręb geodezyjnym Kęsowo, gmina Kęsowo. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemności 2,7 m3 oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz instalacji gazowej dla zasilania użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Głównej 9 w Kęsowie BD.6743.G.KĘS.26.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 25.07.2022
138
25.07.2022
------------
25.07.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 522, 523/1, 443/24 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 444/22 przy ulicy Wiatrakowej w Bysławiu, gm.Lubiewo
BD.6743.E.LUB.9.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 25.08.2022
139
25.07.2022
------------
25.07.2022
Eugeniusz Pałczyńskidziałka nr ewid. 3319 ul. Jacka Pruszcza 3, Tuchola, obręb geodezyjny Miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.96.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 27.07.2022
140
26.07.2022
------------
26.07.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 135/13 obręb geodezyjny Brzeźno, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 135/7 w miejscowości Brzeźno, gm.Śliwice
BD.6743.E.ŚL.28.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 27.07.2022
141
28.07.2022
------------
28.07.2022
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Bydgoszczy
działki nr ewid. 750/3, 771
obręb geodezyjny Lubiewo, gmina Lubiewo. Budowa gazociągu n/c dn110PE z przyłączem gazowym.
BD.6743.G.LUB.10.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 29.07.2022
142
28.07.2022
------------
28.07.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 652, 649/2 m. Na Polach, obręb geodezyjny Kiełpin, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 707 w miejscowości Na Polach, gm.Tuchola
BD.6743.E.TUCH.19.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 29.07.2022
143
05.08.2022
------------
08.08.2022
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Bydgoszczy
działki nr ewid. 946/18, 942/3, 946/14
obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa gazociągu n/c z przyłączami.
BD.6743.G.TUCH.20.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 25.08.2022
144
05.08.2022
------------
08.08.2022
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Bydgoszczy
działki nr ewid. 97/5, 108/4, 105/18, 110/7, 109/15, 158, 110/1, 110/2, 109/9, 109/11, 109/17, 105/10, 105/17, 110/6
obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami.
BD.6743.G.CEKC.21.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 25.08.2022
145
09.08.2022
------------
11.08.2022
Stanisław Żygowski
działka nr ewid. 189/1
obręb geodezyjny Rosochatka, gmina Śliwice. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem z zewn.instal. elektr., wod.-kan. z przydomową oczyszczalnią ścieków i zjazdem z drogi gminnej.
BD.6743.M.ŚL.29.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 23.08.2022
146
11.08.2022
------------
11.08.2022
Tamara
Domisz-Jelińska
działka nr ewid. 2005 ul. Spichlerzna 1, Tuchola, obręb geodezyjny Miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.104.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 12.09.2022
147
19.08.2022
------------
19.08.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 803/7 i 802 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 803/2 i 803/6 położonych w Śliwicach.
BD.6743.E.ŚL.30.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 25.08.2022
148
19.08.2022
------------
19.08.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 14/1 i 157 położone w obrębie geodezyjnym Wysoka, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 71 położonej w miejscowości Wysoka, gmina Cekcyn.
BD.6743.E.CEKC.23.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 29.08.2022
149
19.08.2022
------------
19.08.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 97/5 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 98/4 w Starym Suminie.
BD.6743.E.CEKC.22.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu
30.08.2022
150
19.08.2022
------------
19.08.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 1392/10 obręb geodezyjnym miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 1343 przy ulicy Podmiejskiej w Tucholi.
BD.6743.E.TUCH.22.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 25.08.2022
151
19.08.2022
------------
19.08.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 3856/2 obręb geodezyjnym miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 3856/30 przy ulicy Aleksandra Fredry w Tucholi.
BD.6743.E.TUCH.21.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 25.08.2022
152
22.08.2022
------------
22.08.2022
Małgorzata i Janusz Żwirscy
obręb geodezyjny Lisiny, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr ewid. 168/5 w miejscowości Jabłonka, gmina Śliwice.
BD.6743.M.ŚL.31.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 01.09.2022
153
23.08.2022
------------
23.08.2022
Radosław Kustosz
działka nr ewid. 32/11 obręb Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.ŚL.32.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 01.09.2022
154
24.08.2022
------------
24.08.2022
Łukasz Lipski
reprezentowany przez Dariusza Chylewskiego
działka nr ewid. 16/22 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.ŚL.4.2022
-----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
155
25.08.2022
------------
25.08.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 627 i 618/4 obręb Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 618/6 w Bysławiu.
BD.6743.E.LUB.11.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 29.08.2022
156
24.08.2022
------------
25.08.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 462/3 obręb Lińsk, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 490/1 w Lińsku.
BD.6743.E.ŚL.34.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 30.08.2022
157
24.08.2022
------------
25.08.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 42 obręb Krąg, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-04 kV dla zasilania działki nr ewid. 39/6 w Kręgu.
BD.6743.E.ŚL.33.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 30.08.2022
158
26.08.2022
------------
26.08.2022
Jan Januszewski
działka nr ewid. 744 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.111.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 01.09.2022
159
26.08.2022
------------
26.08.2022
Firma Handlowa Arko Arkadiusz Alichniewicz
działka nr ewid. 2188 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.112.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 21.09.2022
160
29.08.2022
------------
29.08.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 110/7, 120, 110/20 obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-04 kV dla zasilania działek nr ewid. 110/14, 110/15, 110/18 w miejscowości Nowa Tuchola.
BD.6743.E.TUCH.23.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 01.09.2022
161
29.08.2022
------------
29.08.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 515/7 obręb Żalno, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 515/10 w Żalnie.
BD.6743.E.KĘS.7.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 05.09.2022
162
24.08.2022
------------
29.08.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 219/24 i 235/2 obręb Pruszcz, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 219/22 w Pruszczu
BD.6743.E.GOST.7.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 29.08.2022
163
31.08.2022
------------
31.08.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 319/1 i 707/3 obręb Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 706/1
BD.6743.E.LUB.12.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 13.09.2022
164
05.09.2022
------------
05.09.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 209/1 i 266 obręb geodezyjny Płazowo, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej dla zasilania działki nr ewid. 269 w miejscowości Szumiąca.
BD.6743.E.LUB.13.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 21.09.2022
165
05.09.2022
------------
05.09.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 307/13 i 307/28 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej dla zasilania działki nr ewid. 307/42 w Cekcynie.
BD.6743.E.CEKC.24.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 21.09.2022
166
07.09.2022
------------
08.09.2022
Agnieszka Mazurdziałka nr ewid. 856 ul. Wiejska 20, Tuchola, obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
BD.6743.G.TUCH.117.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 14.09.2022
167
07.09.2022
------------
08.09.2022
Katarzyna Pawłowskadziałka nr ewid. 2154/2 ul. Swiecka 41/9, 41/10 Tuchola, obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.116.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 15.09.2022
168
07.09.2022
------------
08.09.2022
Tomasz Gumińskidziałka nr ewid. 131/2 obręb geodezyjnym Piastoszyn, gmina Kęsowo. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym  zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 na gaz płynny poprzez przyłącze do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowie
instalacji wewnątrz w
budynku przy ul. Głównej 10 w Piastoszynie, gm.Kęsowo BD.6743.G.KĘS.38.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 21.10.2022
169
09.09.2022
------------
12.09.2022
Gmina Tucholadziałki nr ewid. 818/23, 818/24, 818/33, 819/4, 819/8, 824/4, 824/9, 3856/2 obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn oświetlenia drogowego przy ul. Kopernika, i Wisławy Szymborskiej w Tucholi.
BD.6743.TUCH.24.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 14.09.2022
170
12.09.2022
------------
12.09.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 272/1-LP, 455/1 obręb geodezyjny Zwierzyniec, gmina Śliwice. Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 457/1 w miejscowości Zwierzyniec, gm. Śliwice.
BD.6743.E.ŚL.35.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 21.09.2022
171
12.09.2022
------------
12.09.2022
Agnieszka Kuklińska
działka nr ewid. 584 obręb Małe Gacno, gmina Cekcyn. Wolnostojący budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy 70m2.
BD.6743.M.CEKC.3.2022
-----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
172
14.09.2022
------------
14.09.2022
Zbigniew Kożuch
działka nr ewid. 3034 al.700-lecia 20, 89-500 Tuchola, obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.122.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 20.09.2022
173
14.09.2022
------------
14.09.2022
Piotr Tucholski
działka nr ewid. 1537 ul.Bydgoska 4/3, 89-500 Tuchola, obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej dla lokalu nr 3.
BD.6743.G.TUCH.123.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 23.09.2022
174
14.09.2022
------------
14.09.2022
Maria Polasik
działka nr ewid. 168/7 ul.Polna 5C, 89-511 Cekcyn, obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.133.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 23.09.2022
175
15.09.2022
------------
15.09.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 272/7, 279/6, 279/12, 274/3, 279/7, 274/4, 279/8 obręb geodezyjny Lińsk, gmina Śliwice. Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 274/4 w miejscowości Lińsk, gm. Śliwice.
BD.6743.E.ŚL.36.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 26.09.2022
176
15.09.2022
------------
15.09.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 79/2, 121 obręb geodezyjny Małe Gacno, gmina Cekcyn. Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 121 w miejscowości Małe Gacno, gm. Cekcyn.
BD.6743.E.CEKC.25.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 20.09.2022
177
19.09.2022
------------
19.09.2022
Grzegorz, Angelika Skrzek
działka nr ewid.106/6 obręb geodezyjny Bysławek, gmina Lubiewo. Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy 69.72m2 w miejscowości Bysławek.
BD.6743.M.LUB.1.2022
-----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
178
19.09.2022
------------
21.09.2022
Roman Glaza
działka nr ewid. 138/22 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.127.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 26.09.2022
179
20.09.2022
------------
21.09.2022
Gmina Lubiewo
ul. Hallera 9
89-526 Lubiewo
działki nr ewid. 16/1, 16/3, 16/5 obręb geodezyjny Lubiewo, gmina Lubiewo. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.LUB.75.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 23.09.2022
180
21.09.2022
------------
21.09.2022
Ewa Kiersznicka
działka nr ewid. 1932/1 obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.128.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 26.09.2022
181
22.09.2022
------------
22.09.2022
Grażyna i Czesław Główczewscy
działka nr ewid. 2933 ul. Myśliwska 8, Tuchola, obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.132.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 23.09.2022
182
22.09.2022
------------
22.09.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1498/9, 1498/4, 1498/3, 1497/3, 1383/2, 1496/3, 1490/14, 1646/7, 1646/11, 1647/7, 1647/6, 1639, 1438/13, 1611/5 obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 1611/4 (po zm. 1611/9) w miejscowości Tuchola, gm. Tuchola.
BD.6743.E.TUCH.25.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 26.09.2022
183
27.09.2022
------------
27.09.2022
Anna Markoczyńskadziałka nr ewid. 880/14 obręb geodezyjnym Raciąż, gmina Tuchola. Wymiana istniejącego zbiornika na gaz propan na podziemny zbiornik na gaz propan o pojemności 10 000 dm3, przy ul. Wczasowej 71 w Raciążu, gm.Tuchola BD.6743.G.TUCH.132.2022Inwestor wycofał wniosek
w dniu 05.10.2022

-----
184
27.09.2022
------------
28.09.2022
Dorota i Wojciech Ziółkowscy
działka nr ewid. 249/2 ul.Leśna 20, Cekcyn, obręb Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.137.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 12.10.2022
185
28.09.2022
------------
28.09.2022
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Bydgoszczy
działki nr ewid. 97/5, 5/9, 5/12, 5/16
obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa gazociągu i 2 przyłączy gazu średniego ciśnienia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych (na dz. nr 5/12, 5/16).
BD.6743.G.CEKC.26.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 14.11.2022
186
03.10.2022
------------
04.10.2022
EKO-TANK
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 728/2, 478/2 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Przebudowa zewnętrznej instalacji gazu wraz z demontażem dwóch istniejących zbiorników naziemnych i montażem nowego zbiornika podziemnego o poj. 9200l, przy ul. Głównej w Bysławiu, gm.Lubiewo. BD.6743.G.LUB.78.2022Inwestor wycofał wniosek
w dniu 07.10.2022
-----
187
05.10.2022
------------
05.10.2022
Beata Luptowska
działki nr ewid. 606/3 obręb geodezyjny Żalno, gmina Kęsowo. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj. 2,7 m3 oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz instalacji  gazowej dla zasilania użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Krótkiej 6 w Żalnie, gm.Kęsowo. BD.6743.G.KĘS.41.2022-----Nie wniesiono sprzeciwu 14.10.2022
188
05.10.2022
------------
05.10.2022
Enea Oświetlenie
Spółka z o.o.
działka nr ewid. 712 obręb geodezyjny Legbąd, gmina Tuchola. Budowa sieci kablowej nn oświetlenia drogowego.
BD.6743.E.TUCH.26.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 13.10.2022
189
06.10.2022
------------
06.10.2022
Piotr Myk
działka nr ewid. 805/4 ul.Kopernika 2A, 89-500 Tuchola, obręb Tuchola Miasto. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.136.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 07.10.2022
190
07.10.2022
------------
07.10.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 863 i 949/14 obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 950/6 i 949/6 w Tucholi.
BD.6743.E.TUCH.27.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 10.10.2022
191
10.10.2022
------------
10.10.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 663/9, 663/8, 657/4 obręb Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 663/8, 663/9 w Bysławku, gmina Lubiewo.
BD.6743.E.LUB.14.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 12.10.2022
192
12.10.2022
------------
12.10.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 108/8 i 124/2, 232/11 obręb geodezyjny Rosochatka, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 232/7 i 232/9 w Rosochatce.
BD.6743.E.ŚL.37.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 18.10.2022
193
13.10.2022
------------
13.10.2022
Jan Karneckidziałka nr ewid. 2876 ul.Sokolnicza 6, 89-500 Tuchola, obręb Tuchola Miasto. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.140.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 14.10.2022
194
17.10.2022
------------
17.10.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 297, 26/3 obręb geodezyjny Lubiewice, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 297 w Lubiewicach, gm. Lubiewo.
BD.6743.E.LUB.15.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 25.10.2022
195
17.10.2022
------------
17.10.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 416/11, 423, 318/2, 422/1, 422/5 obręb geodezyjny Kęsowo, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 422/5 w Kęsowie.
BD.6743.E.KĘS.8.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 24.10.2022
196
17.10.2022
------------
18.10.2022
Gmina Cekcyndziałki nr ewid. 682/7, 572, 716/4, 682/10, 643, 561/5, 556/16, 659/7, 663, 664, 657/6, 656, 655/1, 655/4, 654, 653, 652/2, 652/1, 651/1, 651/2, 541/3, 540/18, 540/2, 540/1, 1930/15, 540/17, 540/25, 538/66, 538/52, 538/53, 538/18, 538/17 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Kruszka, gmina Cekcyn.
BD.6743.W.CEKC.27.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 15.11.2022
197
19.10.2022
------------
19.10.2022
Anna i Mariusz Kulczykdziałka nr ewid. 3856/12 ul.Kopernika 42, 89-500 Tuchola, obręb Tuchola Miasto. Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
BD.6743.G.TUCH.142.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 27.10.2022
198
21.10.2022
------------
21.10.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1779/5, 1786/9, 1786/13 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Sieć elektroenergetyczna nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 3552/3 przy ulicy Towarowej w Tucholi.
BD.6743.E.TUCH.28.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 25.10.2022
199
20.10.2022
------------
21.10.2022
Tomasz Kęsik
działka nr ewid. 1824 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.143.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 27.10.2022
200
26.10.2022
------------
26.10.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 794, 807/1 obręb geodezyjny Gostycyn, gmina Gostycyn. Sieć elektroenergetyczna nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 799 w Gostycynie.
BD.6743.E.GOST.8.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 28.11.2022
201
26.10.2022
------------
26.10.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 625/9, 625/5 obręb geodezyjny Gostycyn, gmina Gostycyn. Sieć elektroenergetyczna nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 625/12 w Gostycynie.
BD.6743.E.GOST.9.2022
Przekazano Staroście Sępoleńskiemu
28.10.2022
Nie wniesiono sprzeciwu 22.11.2022
202
26.10.2022
------------
26.10.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 85, 92/16 obręb geodezyjny Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice. Sieć elektroenergetyczna nn-0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 92/5, 92/6, 92/7, 92/8, 92/9, 92/10, 92/11, 92/12, 92/13, 92/14,92/15 w Okoninach Nadjeziornych, gmina Śliwice.
BD.6743.E.ŚL.38.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 07.11.2022
203
26.10.2022
------------
27.10.2022
Piotr Okonek
działka nr ewid. 707 obręb geodezyjny Raciąż, gmina Tuchola. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj. 2,7 m3 oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz instalacji  gazowej dla zasilania użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Jarzębinowej 14 w Raciążu, gm.Tuchola. BD.6743.G.TUCH.146.2022-----Nie wniesiono sprzeciwu 31.10.2022
204
27.10.2022
------------
28.10.2022
Alicja Skowrońska
działka nr ewid. 1513/3 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazu. BD.6743.G.TUCH.148.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 02.11.2022
205
27.10.2022
------------
28.10.2022
Feliks Ryduchowski
działka nr ewid. 4/6 obręb geodezyjny Wielka Komorza, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazu.
BD.6743.G.TUCH.147.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 15.11.2022
206
03.11.2022
------------
04.11.2022
Małgorzata i Ryszard Kotlenga
działka nr ewid. 809/7 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Przebudowa przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
BD.6743.G.CEKC.155.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 08.11.2022
207
04.11.2022
------------
04.11.2022
Roman Glaza
działka nr ewid. 138/13 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej
BD.6743.G.TUCH.152.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 09.11.2022
208
04.11.2022
------------
04.11.2022
Anna Cherek
działka nr ewid. 958/5 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej
BD.6743.G.TUCH.153.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 07.11.2022
209
10.11.2022
------------
10.11.2022
Heban Houses Grzegorz Gołuński Sp.K.
działki nr ewid. 1916/29, 1916/14, 56/33, 56/53, 56/49 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.
BD.6743.W.CEKC.28.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 20.12.2022
210
10.11.2022
------------
10.11.2022
Heban Domy z Drewna Sp. z.o.o.działki nr ewid. 78/2, 77/1, 76, 77/2 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.
BD.6743.W.CEKC.29.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 15.12.2022
211
14.11.2022
------------
14.11.2022
Heban Domy z Drewna Sp. z.o.o.działki nr ewid. 110/5, 117/1, 117/2, 117/3 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn; działki nr ewid. 112, 114/2, 1909/8, 1909/9, 1919/10, 1909/11, 1909/13 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV.
BD.6743.E.CEKC.30.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 07.12.2022
212
15.11.2022
------------
15.11.2022
Anna Karwaszdziałka nr ewid. 91/7 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej
BD.6743.G.CEKC.162.2022
Wniesiono sprzeciw
05.01.2023
-----
213
17.11.2022
------------
17.11.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 676 i 492/5 obręb geodezyjny Stobno, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania w energię działki nr ewid. 634/5 w miejscowości Białowieża.
BD.6743.E.TUCH.29.2022

-----Nie wniesiono sprzeciwu 08.12.2022
214
21.11.2022
------------
21.11.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 863 obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej-linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania w energię działki nr ewid. 950/1 w miejscowości Tuchola, ul. Wiejska.
BD.6743.E.TUCH.30.2022

-----Nie wniesiono sprzeciwu 05.12.2022
215
24.11.2022
------------
24.11.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 312/1 obręb geodezyjny Gostycyn, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej-linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania w energię działki nr ewid. 312/1 w miejscowości Gostycyn-odcinek leżący poza pasem drogi wojewódzkiej.
BD.6743.E.GOST.10.2022

-----Nie wniesiono sprzeciwu 28.11.2022
216
24.11.2022
------------
25.11.2022
Agnieszka, Michał Czarnowscy
działka nr ewid. 457/1, obręb geodezyjny Zwierzyniec, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny z wbudowanym garażem
BD.6743.M.ŚL.39.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 02.01.2023
217
30.11.2022
------------
30.11.2022
Gmina Śliwice
działki nr ewid. 572/1, 572/2 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci oświetleniowej-budowa linii oświetlenia ulicznego w Śliwicach.
BD.6743.ŚL.E.40.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 18.01.2023
218
30.11.2022
------------
30.11.2022
Gmina Tuchola
działki nr ewid. 875/1, 876/24, 876/25, 877, 936/2 obręb geodezyjny Miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci kablowej nn oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi.
BD.6743.E.TUCH.31.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 06.12.2022
219
01.12.2022
------------
01.12.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 63/1, 72 obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej-linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania w energię działki nr ewid. 65/2 w miejscowości Tuchola, ul. A.Janta-Połczyńskiego.
BD.6743.E.TUCH.32.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 06.12.2022
220
30.12.2022
------------
01.12.2022
Mateusz Zabrocki
Kinga Pestka
działka nr ewid. 148/15 obręb Śliwice, gmina Śliwice. Wolnostojący budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy 59,01m2 (do 70m2).
BD.6743.M.ŚL.5.2022
-----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
221
02.12.2022
------------
02.12.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 95/2 obręb Piastoszyn, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 94/14 w Piastoszynie.
BD.6743.E.KĘS.9.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 06.12.2022
222
02.12.2022
------------
02.12.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 16/25 obręb Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 16/22 w Śliwicach.
BD.6743.E.ŚL.41.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 06.12.2022
223
02.12.2022
------------
02.12.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 100/2 i 156 obręb Łąski Piec, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 156 w Łąskim Piecu.
BD.6743.E.ŚL.42.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 06.12.2022
224
06.12.2022
------------
06.12.2022
Janusz Przymuszała
działka nr ewid. 87/2 obręb Mała Klonia, gmina Gostycyn. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.GOST.G.75.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 08.12.2022
225
07.12.2022
------------
07.12.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1469/17, 3713/4, 1451/14, 1454/19, 1469/39, 1469/40, 1469/41 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania w energię elektryczną działek nr ewid. 1469/41 i 1469/40.
BD.6743.E.TUCH.33.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 10.01.2023
226
07.12.2022
------------
08.12.2022
Mariola Baranowski
działka nr ewid. 1053 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.170.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 09.12.2022
227
08.12.2022
------------
08.12.2022
Gmina Cekcyn
działka nr ewid. 14/1 obręb geodezyjny Wysoka, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 KV oświetlenia drogowego w miejscowości Wysoka.
BD.6743.E.CEKC.31.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 22.12.2022
228
15.12.2022
------------
15.12.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 433 i 435/1 obręb geodezyjny Lińsk, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 433 w Lińsku.
BD.6743.E.ŚL.43.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 19.12.2022
229
14.12.2022
------------
15.12.2022
Joanna Bielińska
działka nr ewid. 112/20 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.ŚL.44.2022
Inwestor wycofał wniosek w dniu 22.12.2022
-----
230
16.12.2022
------------
19.12.2022
Katarzyna Pawłowska
działka nr ewid. 441 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.175.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 06.02.2023
231
19.12.2022
------------
19.12.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 318/2 obręb geodezyjny Kęsowo, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 322/5 w Kęsowie.
BD.6743.E.KĘS.10.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 21.12.2022
232
20.12.2022
------------
20.12.2022
Tomasz Kęsik
działka nr ewid. 167/7 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj. 4850 L oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.176.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 10.01.2023
233
23.12.2022
------------
23.12.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1143/2, 1143/10, 1135, 149/5, 101 obręb geodezyjny Lubiewo, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 100/1 w Lubiewie.
BD.6743.E.LUB.16.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 30.12.2022
234
23.12.2022
------------
23.12.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 230/1 obręb geodezyjny Laski, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-04kV dla zasilania działki nr ewid. 226/3 w Laskach.
BD.6743.E.ŚL. 45.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 30.12.2022
235
23.12.2022
------------
23.12.2022
Czesława i Marian Marcinek
działka nr ewid. 237/5 obręb geodezyjny Klocek, gmina Tuchola. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.M.TUCH.2.2022
-----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
236
23.12.2022
------------
23.12.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 511 i 516/4 obręb geodezyjny Żalno, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 504/1 w Żalnie.
BD.6743.E.KĘS.11.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 30.12.2022
237
27.12.2022
------------
27.12.2022
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 676 i 642 obręb geodezyjny Stobno, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 677 w Białowieży.
BD.6743.E.TUCH.34.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 29.12.2022
238
27.12.2022
------------
27.12.2022
Andrzej Rydzkowski
działka nr ewid. 1488 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.CEKC.176.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 03.01.2023
239
28.12.2022
------------
28.12.2022
Małgorzata Ramos Varas
działka nr ewid. 45/2 obręb geodezyjny Linówek, gmina Śliwice. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.M.ŚL.6.2022
-----art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
240
29.12.2022
------------
29.12.2022
ENEA Oświetlenie Spółka z. o.o.
działka nr ewid. 624/8 obręb geodezyjny Żalno, gmina Kęsowo. Budowa elektroenergetycznej sieci nn-0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Żalno.
BD.6743.E.KĘS.12.2022
-----Nie wniesiono sprzeciwu 05.01.2023
241
29.12.2022
------------
30.12.2022
Nikoletta Łącka
działka nr ewid. 1513/3 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.G.TUCH.180.2022
Wniesiono sprzeciw
16.02.2023
-----

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (31 grudnia 2021)
Opublikował: Maciej Śmieszek (31 grudnia 2021, 07:31:23)

Ostatnia zmiana: Maciej Śmieszek (16 lutego 2023, 07:59:44)
Zmieniono: aktualizacja - w pozycji nr 241 dodano informację o wniesieniu sprzeciwu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2101