Co to jest przemoc w rodzinie?

Co to jest przemoc w rodzinie?

Formy

FORMY PRZEMOCY: Przemoc fizyczna To każde zachowanie, którego celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego wbrew jej woli, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ją życia. Przykłady: bicie, policzkowanie, [...]

Definicja

Podstawowe informacje o przemocy w rodzinie Co to jest przemoc w rodzinie?  To każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, [...]

metryczka