REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZDP

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZDP

Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych

Uchwała Nr 168/401/2018 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 13.03.2018r.Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi [...]

Regulamin organizacyjny

 Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi    § 1  Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi zwany dalej w skrócie „Zarządem” działa na podstawie:1. Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie [...]

metryczka