Zapytanie ofertowe

Tuchola, 14.11.2016 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
 
(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
 w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

 

 
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi,
ul. Świecka 89a jako Zleceniodawca zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowo- malarskich w sali lekcyjnej nr 1 w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi.
 
 
1.    Zakres robót: Wykonanie prac remontowo- malarskich w sali lekcyjnej nr 1
        w budynku dydaktycznym ZSLiT.
 
2.    Termin wykonania robót: od 25 listopada do 05 grudnia 2016 roku.
 
3.    Warunki przystąpienia do konkursu ofert:
 
1)      Dokonanie oględzin, pomiarów i ustalenie zakresu prac w dniach od 14 listopada          
          do 21 listopada 2016 r. w godzinach 8.30-15.30.
2)      Sporządzenie szczegółowego kosztorysu wykonania robót z wyszczególnieniem kosztów
         robocizny i materiałów.
3)      Dostarczenie do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej
         w Tucholi oferty (kosztorysu ofertowego) na wykonanie prac w terminie do dnia
         24 listopada 2016 r. do godz. 12.00.  Po tym terminie oferty nie będą przyjmowane.
4)      Oferty mogą składać legalnie działające Firmy zarejestrowane w Polsce.
5)      Prace będą mogły być wykonywane codziennie w dniach od 25 listopada do
         05 grudnia 2016 roku. w godzinach 7.00 –21.00.
6)      Rodzaj materiałów do malowania oraz szczegółowy zakres wykonania robót zostanie  
         ustalony przez Zleceniodawcę z Wykonawcą podczas oględzin i pomiarów pomieszczenia.
 
4.    Spośród złożonych ofert, dnia 24 listopada 2016 r. o godz. 15.00 zostanie wyłoniony  
       Wykonawca, a o podjętej decyzji zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy w formie  
       pisemnej lub telefonicznej.
 
5.   Zleceniodawca zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty, jeżeli 
      przedstawiony koszt robót przewyższał będzie wysokość środków finansowych jakie może  
      przeznaczyć na wykonanie tych robót.
  
 
Zapraszamy do składania ofert.

 
 
                    Dyrektor ZSLiT
                    Jerzy Kornaś

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Suwalska (14 listopada 2016)
Opublikował: Agnieszka Suwalska (14 listopada 2016, 09:55:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7936