Materiał informacyjny na LXI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 19.04.2024 r.

Tuchola, dnia 11 kwietnia 2024 r.
BR.0002.61.2024
                                   
                                                                                Pan(i)
                                                                                ............................................
                                                                                ............................................
                                                                                 
Zwołuję LXI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad LXI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 

1.   Otwarcie sesji.        
2.   Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.        
3.   Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.       
4.   Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Powiatu Tucholskiego.        
5.   Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.         
6.   Ocena zasobów pomocy społecznej.        
7.   Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i programach realizowanych przez jednostkę.        
8.   Informacja o działalności Placówek  Opiekuńczo – Wychowawczych nr 1 w Gostycynie i nr 2 w Żalnie za 2023 r.       
9.   Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej za 2023 r.     
10. Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2023 r.    
11. Informacja o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Tucholi za 2023 r.    
12. Współpraca z organizacjami pozarządowymi:   
 -     sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2023,   
 -     przedstawienie działalności wybranej organizacji pozarządowej z terenu Powiatu.    
13. Przygotowanie do sezonu turystycznego.     
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Tucholskiego na lata 2024 – 2027.    
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 marca 2024 r.    
17. Składanie zapytań i interpelacji.    
18. Wnioski i oświadczenia radnych.   
19. Zamknięcie sesji.

Podpisała: Przewodnicząca Rady Powiatu
Dorota Gromowska  

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (11 kwietnia 2024)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (11 kwietnia 2024, 11:46:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 364