Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli


Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Tucholski na rok 2019.

§ 1. 1. Opracowuje się plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tucholski na rok 2019 obejmujący środki w kwocie 104 579 zł wymienionej w rozdziale 80146 uchwały budżetowej.
     2. Środki określone w ust. 1 w 2019 r. przeznacza się na:
        1) udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
       2) udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli;
       3) wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, i biblioteki pedagogiczne.
§ 2. W roku 2019 ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie w wysokości do 80% opłaty, ale nie więcej niż 1 600 zł na jednego nauczyciela na semestr.
§ 3. 1. Dofinansowaniem może być objęte dokształcanie na kierunkach i specjalnościach wynikających z potrzeb szkoły lub placówki zgodnie z tabelą nr 1.
2. Zasady wykorzystania środków na refundację opłat pobieranych przez uczelnie (studia magisterskie, licencjackie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne):
   1) Wniosek (Załącznik nr 2 do Uchwały) o przyznanie dofinansowania w roku 2019 składają nauczyciele szkół/placówek w Starostwie Powiatowym w Tucholi w następujących terminach:
      a) I termin – do 30 kwietnia 2019 r.,
      b) II termin – do 31 października 2019 r.,
   2) Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni/placówki o stanie studiów/kursu.
   3) Do wniosku mają prawo:
       a) nauczyciele zatrudnieni w szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat Tucholski,
       b) nauczyciele, którzy podjęli formę kształcenia zgodną z potrzebami kadrowymi szkoły/placówki.
   4) Wnioski, o których mowa w pkt 1 są analizowane przez Zespół w skład, którego wchodzą przedstawiciele organu prowadzącego i przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
   5) Wnioski niespełniające wymogów formalnych będą odrzucone.
   6) Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Powiatu Tucholskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem zespołu.
3. Formy szkolenia nauczycieli nie objęte dofinansowaniem, o którym mowa w § 3 ust. 2  finansowane będą na podstawie stosownych dokumentów finansowych (np. faktura, rachunek), zgodnie z przyjętym planem dofinansowania.
4. Dofinansowaniu podlegać będą wyłącznie formy kształcenia zawodowego nauczycieli prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.
§ 5. W roku 2019 ustala się specjalności wynikające z planów doskonalenia nauczycieli wraz
z planem finansowym, złożonym przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych, na które przyznawane będzie dofinansowanie. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego
przedstawia tabela nr 1.


Do pobrania:
Tabela nr 1 (16kB) word
wniosek (20kB) word


Wytworzył: Danuta Wytrążek (26 kwietnia 2017)
Opublikował: Danuta Wytrążek (2 maja 2017, 11:23:54)

Ostatnia zmiana: Danuta Wytrążek (19 marca 2019, 14:58:29)
Zmieniono: aktualizacja załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2024

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij