Opis projektu

Zdjęcie 

Nauka = zawód = praca 
– Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego”    

Powiat Tucholski realizuje projekt „Nauka = zawód = praca”, dzięki któremu uczniowie powiatowych szkół oprócz przygotowania zawodowego otrzymają również dodatkowe kwalifikacje, ułatwiające im znalezienie pracy. We współpracy z lokalnymi pracodawcami odbędą się szkolenia i kursy zawodowe, a także staże i praktyki zawodowe. 

Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych oraz Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi będą mogli wziąć udział w szkoleniach z zakresu: 
-        prawa jazdy kat. B, 
-        spawania blach i rur spoinami pachwinowymi MAG 135, 
-        obsługi programu AUTO CAD, 
-        obsługi wózków widłowych. 
 
Kurs z zakresu prowadzenia pojazdów samochodowych w kategorii "B" – kurs obejmuje 30 godz. zajęć z teorii ruchu drogowego, ćwiczenia praktyczne na placu manewrowym i drogach publicznych, wewnętrzny egzamin teoretyczny i praktyczny. Podsumowaniem kursu jest zewnętrzny egzamin i uzyskanie uprawnień (prawa jazdy) do kierowania pojazdem samochodowym. W kursie udział wezmą 34 osoby.
Kurs spawania blach i rur spoiną pachwinową w metodzie 135 MAG - obejmuje 120 godzin ćwiczeń spawalniczych, 18 godzin teorii spawalniczej oraz dodatkowo szkolenie bhp stanowiska pracy i wykład dotyczący gospodarowania odpadami i zagrożeń dla środowiska związanych z pracami spawalniczymi. W kursie udział weźmie 30 uczestników. 
Szkolenie z zakresu obsługi programu Auto CAD przeznaczone jest dla osób chcących poznać możliwości konstruowania z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Zajęcia obejmować będą 60 godzin wykładów i ćwiczeń.
Kurs operatora wózków widłowych składa się z 44 godzinnego bloku teoretycznego (dla całej grupy) oraz 6 godzinnego modułu zajęć praktycznych z zakresu manewrowania i obsługi (dla każdego uczestnika). Ponadto kurs rozszerzono o treści, które pozwalają na zdobycie uprawnienia samodzielnej obsługi w zakresie eksploatacji butli z gazami płynnymi.    

-----------------------------------------------------
Całkowita wartość projektu             - 426.548,75 zł
Kwota dofinansowania                    - 362.566,43 zł
(w tym 362.566,43 zł z UE)
Wkład własny                                -   63.982,32 zł
 

Celem projektu jest ukończenie staży i kursów jako poprawa efektywności i jakości kształcenia zawodowego przy współpracy 3 jednostek oświatowych z przedsiębiorcami Powiatu Tucholskiego.
  
W efekcie realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:
  • liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: 40 osób (K 10, M 30) 
  • liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy zostali objęci wsparciem w programie 159 osób (K 19, M 140 ) 
  • liczba uczniów, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili umiejętności praktyczne po opuszczeniu programu: 40 osób (K 10, M 30) 
  • liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili kompetencje zawodowe po opuszczeniu programu: 119 osób (K 9, M 110) 
  • liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, objętych wsparciem w postaci kursów/szkoleń w programie 119 osób (K 9, M 110) 
  • liczba uczniów kształcących się w zawodach wynikających z listy zawodów w obrębie regionalnych inteligentnych specjalizacji WK-P i objętych wsparciem w projekcie: 159 osób (K 19, M 140 ) 
  • liczba uczniów kształcących się w zawodach wynikających z listy zawodów w obrębie regionalnych inteligentnych specjalizacji WK-P, którzy podnieśli umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe w projekcie: 159 osób (K 19, M 140 ) 
   
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Kurpinowicz (25 czerwca 2018)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (25 czerwca 2018, 17:14:21)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kurpinowicz (27 czerwca 2018, 08:44:49)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3656