2017

2020 | 2019 | 2018 | 2017

2017

Informacja o wysokości dotacji od października 2017r.

Zgodnie z art. 89d ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 z późn. zm.)  wysokość dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych na jednego ucznia od miesiąca października 2017 wynosi:1) Licea [...]

Informacja o wysokości dotacji w wrześniu 2017 r.

Zgodnie z art. 89d ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 z późn. zm.)  wysokość dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych na jednego ucznia w wrześniu 2017 wyniosła:1) Licea ogólnokształcące dla [...]

Informacja o wysokości dotacji w sierpniu 2017 r.

Zgodnie z art. 89d ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 z późn. zm.)  wysokość dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych na jednego ucznia w sierpniu 2017 wyniosła:1) Licea ogólnokształcące dla [...]

Informacja o wysokości dotacji w lipcu 2017 r.

Zgodnie z art. 89d ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 z późn. zm.)  wysokość dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych na jednego ucznia w lipcu 2017 wyniosła: 1) Licea ogólnokształcące dla [...]

Informacja o wysokości dotacji w czerwcu 2017 r.

Zgodnie z art. 89d ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 z późn. zm.)  wysokość dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych na jednego ucznia w czerwcu 2017 wyniosła:1) Licea ogólnokształcące dla [...]

Informacja o wysokości dotacji w maju 2017 r.

Zgodnie z art. 89d ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 z późn. zm.)  wysokość dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych na jednego ucznia w maju 2017 wyniosła:1) Licea ogólnokształcące dla [...]

Informacja o wysokości dotacji w kwietniu 2017 r.

Zgodnie z art. 89d ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 z późn. zm.)  wysokość dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych na jednego ucznia w kwietniu 2017 wyniosła:1) Licea ogólnokształcące dla [...]

Informacja o wysokości dotacji w marcu 2017 r.

Zgodnie z art. 89d ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 z późn. zm.)  wysokość dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych na jednego ucznia w marcu 2017 wyniosła:1) Licea ogólnokształcące dla [...]

Informacja o wysokości dotacji w styczniu i lutym 2017 r.

Zgodnie z art. 89d ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 z późn. zm.)  wysokość dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych w  styczniu i lutym 2017 wyniosła:1) Licea ogólnokształcące dla [...]

metryczka