Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za rok 2019

Sprawozdania finansowe za rok 2019 Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi zostało opublikowane na stronie BiP Powiatu Tucholskiego w zakładce Powiatowy Zakład Obsługi pod adresem   [...]

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkól Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi za rok 2018 zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zakładu Obsługi  w [...]

metryczka