2020 r.

2020 r.

Wykonanie budżetu za 2020 r.

UCHWAŁA NR 134/237/2021ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGOZ DNIA 26 MARCA 2021 ROKU w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2020 r. [...]

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020, WPF

Uchwała nr 100/161/2020 Zarządu Powiatu Tucholskiegoz dnia 19 sierpnia 2020w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2020 r. [...]

metryczka