2021 r.

2021 r.

Wykonanie budżetu za 2021 r.

Uchwała nr 190/335/2022Zarządu Powiatu Tucholskiegoz dnia 25 marca 2022w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2021 rok [...]

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021, WPF

Uchwała nr 153/281/2021 Zarządu Powiatu Tucholskiegoz dnia 19 sierpnia 2021w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2021 r. [...]

metryczka