Protokoły z posiedzeń

Protokoły z posiedzeń

15

PROTOKÓŁ  nr 15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 05.04.2006 r.  Komisja omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r. i sporządziła wniosek absolutoryjny o następującej treści: Komisja Rewizyjna Rady Powiatu [...]

14

PROTOKÓŁ  nr 14  z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16.03.2006 r. Na posiedzeniu Komisja przeprowadziła kontrolę w Zarządzie Dróg Powiatowych.Temat kontroli zgodny z planem pracy Komisji Rewizyjnej przyjętym przez Radę [...]

13

Protokół nr 13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20.01.2006 r.  Temat: Ocena realizacji uchwał Rady Powiatu za 2005 rok           Temat kontroli zgodny z planem pracy Komisji [...]

12

Protokół nr 12Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiegow dniu 5.12.2005 r.      Tematyka posiedzenia zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej przyjętym przez Radę Powiatu.Obecność – wg [...]

11

Protokół nr 11z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiegoz dnia 13 września 2005 r.   Tematyka posiedzenia: „Ocena budżetu za 6 miesięcy 2005 r.”. Temat zgodny z planem pracy Komisji Rewizyjnej [...]

10

Protokół nr 10/2004z posiedzenia Komisji Rewizyjnejw dniu 8.12.2004r. Obecni: wszyscy członkowie Komisji   P. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu. Tematyką posiedzenia było zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na [...]

9

Protokół nr 9/2004z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się 2 kwietnia 2004 r. Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu. Przewodnicząca poinformowała, że na dzisiejszym posiedzeniu [...]

8

Protokół nr 8/2004z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się 10 marca 2004 r. Obecni na posiedzeniu według listy obecności. Przewodnicząca Komisji poinformowała, że zwołała posiedzenie w celu przeprowadzenia kontroli w [...]

7

Protokół nr 7/2003z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu,które odbyło się w dniu 11 grudnia 2003 r. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik do protokołu.W posiedzeniu udział wzięli:- p. Henryka Dziurzyńska - [...]

6

Protokół nr 6/2003z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 5 listopada 2003 r. Obecni wg załączonej listy obecności oraz p. Wiktor Metkowski - Wicestarosta Tucholski, p. S. Sobczak - Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i [...]

5

Protokół nr 5/2003z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 września 2003 r. Obecni wg załączonej listy obecności. Tematyka posiedzenia Komisji:1. Omówienie kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Zakładzie Obsługi: na posiedzenie [...]

4

Protokół nr 4/2003 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego dnia 9 września 2003 r. [...]

3

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 maja 2003 r. Obecni wg listy obecności. Tematyka posiedzenia - przygotowanie szczegółowego zakresu kontroli. 1. Omówienie kontroli w Powiatowym Zakładzie ObsługiTemat [...]

2

Protokół nr 2/2003z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 3 kwietnia 2003 r. Obecni wg listy obecności. Tematyka posiedzenia 1. Omówienie kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych .2. Omówienie kontroli w Starostwie [...]

1-1

Protokół nr 1/2003 Komisji Rewizyjnej z posiedzenia odbytego w dniu 6 stycznia 2003 r. [...]

1

Notatka ze spotkania członków Komisji Rewizyjnej w dniu 20 grudnia 2002 r. W spotkaniu uczestniczyli: p. Małgorzata Oller - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz p. Jerzy Adamczak - członek tejże Komisji. Radni zapoznani się z planami [...]

metryczka