Kadencja 2006-2010

Kadencja 2006-2010

17

Protokół nr 17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 8 września 2010r.     Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.   Komisja na posiedzeniu zajęła [...]

16

Protokół nr 16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 16 czerwca 2010r.     Obecni według listy obecności oraz p. Agnieszka Toczko – Radca Prawny, p. Stanisław Łangowski – Przewodniczący Rady [...]

15

Protokół nr 15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 2 czerwca 2010r.   Obecni według listy obecności oraz p. Agnieszka Toczko – Radca Prawny, p. Henryka Dziurzyńska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy [...]

14

Protokół nr 14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 26 maja 2010r.   Obecni według listy obecności oraz p. Agnieszka Toczko – Radca Prawny.   Rada Powiatu Tucholskiego uchwałą Nr [...]

13

Protokół nr 13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 30 marca 2010 r. Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik [...]

12

Protokół nr 12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która odbyła się 22 grudnia 2009r.   Obecni według listy obecności.   Tematem posiedzenia była analiza [...]

11

Protokół nr 11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która odbyła się 24 listopada 2009r.   Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu     Tematyka [...]

10

Protokół nr 10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 9 września 2009 r. Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu. Tematyka posiedzenia: Sprawozdanie z wykonania [...]

9

Protokół nr 9z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się w dniu 31 marca 2009  r.Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.Tematyka posiedzenia:1. Przygotowanie opinii i wniosku w sprawie [...]

8

Protokół nr 8z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się w dniu 2 grudnia 2008 r.Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu i p. Tadeusz Zaborowski – Wicestarosta Tucholski..Tematyka [...]

7

Protokół nr 7z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się w dniu 16 września 2008 r. Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu. Tematyka posiedzenia: Sprawozdanie z wykonania budżetu [...]

6

Protokół nr 6z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu 2 kwietnia 2008 r.   Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu Tematyka posiedzenia:1. Przygotowanie opinii i wniosku w sprawie [...]

1

Protokół nr 1z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu 15 grudnia 2006 r. Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu. Tematyka posiedzenia:1. Przygotowanie planu pracy Komisji na rok [...]

5

Protokół nr 5z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu 3 grudnia 2007 r. Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu. Tematyka posiedzenia:1. Wypracowanie stanowiska w sprawie projektu budżetu [...]

4

Protokół nr 4z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu 13 września 2007 r. Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu. Tematyka posiedzenia:1. Wypracowanie stanowiska w sprawie realizacji [...]

3

Protokół nr 3z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu 20 czerwca 2007 r. Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Szerszyń – kierownik Referatu Budownictwa, p. Zenon Poturalski – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych [...]

2

Protokół nr 2z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu 30 marca 2007 r. Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Witold Smoczyk – dyrektor Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej Tematyka [...]

metryczka