NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

2. nabyte z mocy prawa przez Gminę Lubiewo na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 7 października 2020 roku nr LUB.49.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.

„Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej i istniejącego kabla telekomunikacyjnego w miejscowości Bysław gmina Lubiewo”.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Gocek-Kalkowska (30 marca 2021)
Opublikował: Magdalena Gocek-Kalkowska (30 marca 2021, 10:46:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1579