NUMER SPRAWY GO.683.2.3.2020

Odszkodowanie za działkę nr 428/2 o pow. 0,0033 ha, obręb Bysław, gm. Lubiewo

nabytą z mocy prawa przez Gminę Lubiewo na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 7 października 2020 roku nr LUB.49.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej i istniejącego kabla telekomunikacyjnego w miejscowości Bysław gmina Lubiewo”.


Zakończono publikację dokumentów w sprawie.

Decyzja Starosty Tucholskiego nr GO.683.2.3.2020 z dnia 6 kwietnia 2022 roku ustalająca odszkodowanie stała się ostateczna w dniu 6 maja 2022 roku.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Gocek-Kalkowska (30 marca 2021)
Opublikował: Magdalena Gocek-Kalkowska (30 marca 2021, 10:40:34)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek-Kalkowska (12 maja 2022, 12:46:33)
Zmieniono: zakończono publikację dokumentów w sprawie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1393