2021 r.

2021 r.

Uchwała nr XXXIV/256/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 23 z dnia 2022-01-03 [...]

Uchwała nr XXXIII/250/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 6836 z dnia 2021-12-23 [...]

Uchwała nr XXXIII/246/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 6835 z dnia 2021-12-23 [...]

Uchwała nr XXXII/239/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 listopada 2021 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 6047 z dnia 2021-12-02 [...]

Uchwała nr XXXII/236/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 6046 z dnia 2021-12-02 [...]

Uchwała nr XXXI/230/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 5439 z dnia 2021-11-04 [...]

Uchwała nr XXX/222/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 4692 z dnia 2021-09-24 [...]

Uchwała nr XXIX/216/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Tucholski

Wojewoda Kujawsko - Pomorski rozstrzygnięciem nadzorczym nr 94/2021 z dnia 21 lipca 2021 r. stwierdził nieważność: następujących paragrafów: § 2, § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 lit. a oraz § 4 pkt 7.Uchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Uchwała nr XXIX/212/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 3193 z dnia 2021-06-25 [...]

Uchwała nr XXVIII/203/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 2407 z dnia 2021-05-07 [...]

Uchwała nr XXVIII/198/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 2406 z dnia 2021-05-07 [...]

Uchwała nr XXVII/190/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 1488 z dnia 2021-03-25 [...]

Uchwała nr XXVI/185/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 585 z dnia 2021-02-03 [...]

Uchwała nr XXVI/184/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 584 z dnia 2021-02-03 [...]

metryczka