2008 r.

2008 r.

Uchwała nr XXII/173/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie ustanowienia zasad używania i stosowania powiatowych insygniów samorządowych oraz protokołu flagowego Powiatu Tucholskiego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2, poz. 31 z 12 stycznia 2009 r.Wersja opublikowana znajduje się [...]

Uchwała nr XXII/181/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/96/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2, poz. 32 z 12 stycznia 2009 r.Wersja opublikowana znajduje się [...]

Uchwała nr XX/163/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 listopada 2008 w sprawie ustalenia warunków oraz trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 157, poz. 2443 z 4 grudnia 2008 r.Wersja opublikowana znajduje się [...]

Uchwała nr XVIII/148/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 września 2008 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 145, poz. 2213 z 13 listopada 2008 r.Wersja opublikowana znajduje się [...]

Uchwała nr XVI/128/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 kwietnia 2008 w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Wysokiej

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 79, poz. 1304 z 30 maja 2008 r.Wersja opublikowana znajduje się [...]

Uchwała nr XVI/131/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 kwietnia 2008 w sprawie ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonych parkingach

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 79, poz. 1305 z 30 maja 2008 r.Wersja opublikowana znajduje się [...]

Uchwała nr XV/124/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2008 w sprawie wprowadzenia ograniczeń na wodach powierzchniowych na terenie obszaru chronionego krajobrazu Zalewu Koronowskiego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 55, poz. 880 z 8 kwietnia 2008 r.Wersja opublikowana znajduje się [...]

metryczka