NUMER SPRAWY GO.683.2.4.2021

Odszkodowanie za działki nr 620 o pow. 0,0060 ha i nr 624 o pow. 0,0067 ha, obręb Cekcyn, gm. Cekcyn

nabyte z mocy prawa przez Powiat Tucholski na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku nr CEKC.90.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.

„Rozbudowa drogi powiatowej 1026C relacji Wielkie Gacno – Cekcyn – Rudzki Most od km 10+978 do km 18+800"

Wszystkie osoby, mające interes prawny w stosunku do przedmiotowej nieruchomości proszone są o kontakt z Wydziałem Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody Starostwa Powiatowego w Tucholi przy ulicy Pocztowej 7.  
TEL. (52) 55 90 732.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

obwieszczenie (58kB) pdf

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy (239kB) pdf

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego:
24_03_2023_dowod (340kB) pdf

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy:


Zawiadomienie o sporządzeniu wyceny:


Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy:


Zawiadomienie 2022 03 28 (543kB) pdf

Zapytanie o plan zagospodarowania przestrzennego:

Pismo 2021 11 03 (503kB) pdf

Zapytanie o wydanie nieruchomości:

Pismo 2021 11 03 (546kB) pdf

Postanowienie o powołaniu biegłego:

Postanowienie 2021 11 03 (585kB) pdf

Zawiadomienie o terminie oględzin nieruchomości:

Zawiadomienie 2021 11 03 (461kB) pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania:

Zawiadomienie 2021 11 03 (665kB) pdf

metryczka

metryczka


Wytworzył: Magdalena Gocek-Kalkowska (5 listopada 2021)
Opublikował: Magdalena Gocek-Kalkowska (5 listopada 2021, 11:53:11)

Ostatnia zmiana: Beata Muzolf (26 czerwca 2023, 14:53:27)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1859