NUMER SPRAWY GO.683.3.4.2021

Odszkodowanie za działkę nr 1471/3 pow. 0,0198 ha, obręb Miasto Tuchola, o nieuregulowanym stanie prawnym, nabytą z mocy prawa przez Gminę Tuchola na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 8 marca 2021 roku nr TUCH.225.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.

„Budowa drogi publicznej - łącznika między ulicą Budowlaną a ulicą Cegielnianą w Tucholi od km 0+000 do km 0+732,47" .

Wszystkie osoby, mające interes prawny w stosunku do przedmiotowej nieruchomości proszone są o kontakt z Wydziałem Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody Starostwa Powiatowego w Tucholi przy ulicy Pocztowej 7.  
TEL. (52) 55 90 732.


Obwieszczenie Starosty Tucholskiego o wydaniu decyzji administracyjnej:


Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego:


Zawiadomienie o sporządzeniu wyceny:


Zawiadomienie o nowych okolicznościach w sprawie:


Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy:


Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy:


Postanowienie o powołaniu biegłego:

Zawiadomienie 2021 05 20 (560kB) pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania:

Zawiadomienie 2021 05 20 (653kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Gocek-Kalkowska (12 kwietnia 2022)
Opublikował: Magdalena Gocek-Kalkowska (12 kwietnia 2022, 13:02:33)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek-Kalkowska (7 lipca 2022, 11:48:57)
Zmieniono: dodano obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1295