Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

38

Protokół nr 38/2010 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 28 października 2010 r. Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, [...]

37

Protokół nr 37/2010 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 22 września 2010 r. Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, [...]

36

Protokół nr 36/2010 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2010 r. Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Żaneta Malendowicz [...]

35

Protokół nr 35/2010 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 18 maja 2010 r. Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Stanisław Rzepiński [...]

34

Protokół nr 34/2010 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2010 r. Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, [...]

33

Protokół nr 33/2010 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 15 marca 2010 r. Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Stanisław Rzepiński [...]

32

Protokół nr 32/2010 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 4 lutego 2010 r. Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Stanisław Rzepiński [...]

31

Protokół nr 31/2009 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 22 grudnia 2009 r. Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Stanisław [...]

30

Protokół nr 30/2009 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 24 listopada 2009 r. Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Stanisław Rzepiński [...]

29

Protokół nr 29/2009 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 27 października 2009 r. Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: Obecni według listy obecności [...]

28

Protokół nr 28/2009 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 17 września 2009 r. Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Piotr Mówiński – [...]

27

Protokół nr 27/2009 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2009 r.   Obecni według listy obecności.   Tematyką posiedzenia jest analiza materiałów [...]

26

Protokół nr 26/2009z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2009 r.Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Stanisław [...]

25

Protokół nr 25/2008z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,które odbyło się w dniu 18 marca 2009 r.Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Remigiusz Popielarz Dyrektor Tucholskiego Parku [...]

24

Protokół nr 24/2009z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,które odbyło się w dniu 20 stycznia 2009 r.Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Stanisław [...]

23

Protokół nr 23/2008z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,które odbyło się w dniu 17 grudnia 2008 r.Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Stanisław [...]

22

Protokół nr 22/2008z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,które odbyło się w dniu 10 grudnia 2008 r.Obecni według listy obecności.Tematyka posiedzenia:1.    Debata rolnicza – Osiągnięcia w [...]

21

Protokół nr 21/2008z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,które odbyło się w dniu 4 grudnia 2008 r. Obecni według listy obecności. Tematyka posiedzenia:1. Praca nad budżetem na rok 2009.2. Sprawy [...]

20

Protokół nr 20/2008z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,które odbyło się w dniu 7 listopada 2008 r. Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Edward Mielcarski– Kierownik BP ARiMR, p. Krystyna [...]

19

Protokół nr 19/2008z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,które odbyło się w dniu 16 września 2008 r. Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krzysztof Babiński – Inspekcja Ochrony Roślin i [...]

18

Protokół nr 18/2008z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,które odbyło się w dniu 16 lipca 2008 r. Spotkanie prowadziła p. Aleksandra Kabat – Przewodnicząca Komisji. Obecni według listy obecności oraz [...]

17

Protokół nr 17/2008z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,które odbyło się w dniu 26 czerwca 2008 r. Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Aleksandra Szyszka – przedstawiciel Powiatowego [...]

16

Protokół nr 16/2008z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2008 r. Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: Jerzy Szwankowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, [...]

15

Protokół nr 15z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,które odbyło się w dniu 18 marca 2008 r. Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Zygmunt Kiersznicki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony [...]

14

Protokół nr 14z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,które odbyło się w dniu 23 stycznia 2008 r. Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Aleksandra Myszka – p.o. [...]

13

Protokół nr 13/2007z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiskaw dniu 27 grudnia 2007 roku Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Sylwia Sobczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, [...]

12

Protokół nr 12z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,które odbyło się w dniu 5 grudnia 2007 r. Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu. Tematyka [...]

11

Protokół nr 11z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,które odbyło się w dniu 20 listopada 2007 r. Obecni na posiedzeniu wg listy obecności członków Komisji i listy obecności gości na debacie rolniczej. Tematyka [...]

10

Protokół nr 10z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,które odbyło się w dniu 10 września 2007 r. Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krzysztof Babiński – Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, p. [...]

9

Protokół nr 9/2007z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2007 r. Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Piotr Mówiński – Starosta Tucholski, p. Krystyna Siniło – [...]

8

Protokół nr 8/2007z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiskaw dniu 18 lipca 2007 roku Obecni na posiedzeniu radni według listy obecności oraz: p. Regina Wrębel – Dyrektor Zespołu szkół Leśnych i Agrotechnicznych, [...]

7

Protokół nr 7/2007z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,które odbyło się w dniu 18 czerwca 2007 r. Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Stanisław Rzepiński – Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, [...]

6

Protokół nr 6/2007z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Marek Borowski – delegat WZD Kujawsko-Pomorskiej Izby [...]

5

Protokół nr 5/2007z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,które odbyło się w dniu 21 marca 2007 r. Posiedzeniu przewodniczy Zastępca Przewodniczącej Komisji pan Piotr Broszkiewicz zwany dalej [...]

4

Protokół nr 4/2007z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,które odbyło się w dniu 31 stycznia 2007 r. Obecni na posiedzeniu wg listy obecności. Tematyka posiedzenia:1. Informacja z działalności Rejonowego [...]

3

Protokół nr 3/2007z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,które odbyło się w dniu 17 stycznia 2007 r.   Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Stanisław Rzepiński – Zastępca Naczelnika [...]

2

Protokół nr 2/2006z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,które odbyło się w dniu 13 grudnia 2006 r.   Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.  Tematyka posiedzenia:1. Wypracowanie stanowiska w [...]

1

Protokół nr 1/2006z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,które odbyło się w dniu 6 grudnia 2006 r.  Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.  Komisja na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu zebrała [...]

metryczka