Komisja Finansów i Gospodarki

Komisja Finansów i Gospodarki

40

Protokół Nr 40/2010 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki w dniu 28 października 2010 roku.   Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście  p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. [...]

39

Protokół Nr 39/2010 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki w dniu 22 września 2010 roku.   Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście  p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu,  p. [...]

38

Protokół Nr 38/2010 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki w dniu 29 czerwca 2010 roku.   Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Alicja Rosentreter Zakrzewska – Z-ca [...]

37

Protokół nr 37/2010 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki oraz Protokół Nr 37/2010 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu 18 maja 2010 roku.   Obecni na posiedzeniu według listy [...]

36

Protokół nr 36/2010 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki w dniu 22 kwietnia 2010 roku.   Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. P. Mówiński – Starosta Tucholski, p. Krystyna [...]

35

Protokół nr 35/2010 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki w dniu 18 marca 2010 roku.   Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. P. Mówiński – Starosta Tucholski, p. Krystyna Siniło [...]

34

     Protokół nr 34/2009 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki w dniu 4 lutego 2010 roku.   Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – [...]

33

Protokół nr 33/2009 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki w dniu 22 grudnia 2009 roku.   Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Piotr [...]

32

Protokół nr 32/2009 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki, które odbyło się 2 grudnia 2009 r.   Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Piotr Mówiński – Starosta Tucholski, [...]

31

Protokół Nr 31/2009 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki w dniu 26 listopada 2009 roku.   Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Piotr [...]

30

Protokół nr 30/2009 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki, które odbyło się 29 października 2009 r.   Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Jacek Sławatycki – [...]

29

Protokół nr 29/2009 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki w dniu 21 września 2009 roku.   Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Piotr [...]

28

Protokół nr  28/2009 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki w dniu 25 czerwca 209 roku.   Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krzysztof Kociński – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego [...]

27

Protokół nr 27/2009 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki w dniu 25 maja 2009 roku   Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Piotr Mówiński [...]

26

Protokół nr 26/2009 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki w dniu 23 kwietnia 2009 roku   Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. [...]

25

Protokół nr 25/2009 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki oraz protokół Nr 26 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, które odbyło się 19 marca 2009 r.   Obecni według listy obecności oraz p. [...]

24

Protokół nr 24/2009 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki, które odbyło się 19 stycznia 2009 r.   Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu   Tematyka [...]

23

Protokół Nr 23/2008 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki w dniu 18 grudnia 2008 roku.   Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik [...]

22

Protokół nr 22/2008 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki w dniu 5 grudnia 2008 roku. Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Marek Sass [...]

21

Protokół nr 21/2008 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki w dniu 19 listopada 2008 roku.   Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik [...]

20

Protokół nr 20/2008z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki,które odbyło się 12 listopada  2008 r.Obecni wg listy obecności oraz p. Waldemar Kierzkowski – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej, p. Krzysztof Bodziński – [...]

19

Protokół nr 19 /2008 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku.   Obecni na posiedzeniu oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu. Tematyka posiedzenia: 1. [...]

18

Protokół nr 18/2008 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki w dniu 17 września 2008 roku. Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Bogusław Szramka [...]

17

Protokół nr 17/2008 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki w dniu 25 czerwca 2008 roku   Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Michał Mikołajczak [...]

16

Protokół nr 17/2008z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarkiw dniu 23 kwietnia 2008 roku  Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu. Tematyka [...]

15

Protokół nr 15/2008z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki, które odbyło się 19 marca 2008 r. Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Henryka Dziurzyńska – dyrektor Powiatowego Urzędu [...]

14

Protokół nr l4/2008z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki, które odbyło się 22 stycznia 2008 r. Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu. Tematyka posiedzenia:1.  Analiza materiałów [...]

13

Protokół nr 13/2007z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarkiw dniu 20 grudnia 2007 roku. Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.  Tematyka posiedzenia:1. [...]

12

Protokół nr 12/2007z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarkiw dniu 11 grudnia 2007 roku. Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Krystyna Koczwara – [...]

11

Protokół nr 10/2007z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarkiw dniu 11 września 2007 roku. Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Roman Nowakowski – Dyrektor Domu Dziecka w Tucholi i Domu Pomocy Społecznej w [...]

10

Protokół nr 10/2007z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarkiw dniu 11 września 2007 roku. Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Roman Nowakowski – Dyrektor Domu Dziecka w Tucholi i Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, [...]

9

Protokół nr 9/2007z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarkiw dniu 13 sierpnia 2007 roku Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu. Tematyka posiedzenia:1. Analiza [...]

8

Protokół nr 8/2007z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarkiw dniu 31 lipca 2007 roku. Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Bogusław Szramka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury [...]

7

Protokół nr 7/2007z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarkiw dniu 19 czerwca 2007 roku. Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Maria Bociania – Dyrektor [...]

6

Protokół nr 6/2007z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarkiw dniu 18 kwietnia 2007 roku Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu. Tematyka [...]

5

Protokół nr 5/2007z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarkiw dniu 20 marca 2007 roku Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Zenon Poturalski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, p. Leszek Ciżmowski [...]

4

Protokół nr 4/2007z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarkiw dniu 23 lutego 2007 roku Obecni na posiedzeniu radni według listy obecności oraz: p. Piotr Mówiński – Starosta Tucholski, p. Bogusław Szramka – Członek Zarządu. [...]

3

 Protokół nr 3/2007z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarkiz dnia 6 lutego 2007 roku  Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu oraz p. Henryka Dziurzyńska [...]

2

Protokół nr 2/2006z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarkiw dniu 8 stycznia 2007 roku Obecni na posiedzeniu radni według listy obecności oraz: p. Małgorzata Oller – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury [...]

1

Protokół nr 1/2006z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarkiw dniu 29 grudnia 2006 roku Obecni na posiedzeniu radni według listy obecności oraz: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu. Komisja dokonała wyboru Przewodniczącego [...]

metryczka