Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zadania pn.: „Druk, dostawa i montaż 64 tablic informacyjno-promocyjnych na terenie Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.”

Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest utworzenie systemu informacji terenowej na terenie Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 20 czerwca 2013r. 

Ofertę należy złożyć do dnia 16 maja 2013 r. 
Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w sprawie zamówienia są Magdalena Kurpinowicz (tel. 52 55 90 739) oraz Karol Gutsze (tel. 52 55 90 743).


Dokumenty:

Zapytanie ofertowe – tablice (754kB) pdf
zał. 1 Wzór oferty (285kB) word  
zał. 2 Projekt umowy (205kB) pdf  
zał. 2 Specyfikacja techniczna (217kB) pdf  

W związku z otrzymanymi zapytaniami załączamy przykładowy projekt tablicy:
Przykładowy projekt tablicy (1907kB) jpg

W związku z licznymi pytaniami udostępniamy fotografie przykładowych stelaży, na których montowane będą tablice:
Przykładowe zdjęcia stelaży do tablic terenowych (6881kB) zip

Podkreślamy jednocześnie podstawowe paramenty zlecenia:

1. Konieczność dokładnego zwymiarowania wszystkich stelaży przed podjęciem prac;
2. Konieczność wykonania nadruku ploterem bezpośrednio na twardej płycie;
3. Konieczność pokrycia powierzczni zadrukowanej powłoką antygrafiti;
4. Konieczność zastosowania wzmocnień i systemu mocowania choniącego przed drobnymi aktami wandalizmu;
5. Konieczność udzielenia gwarancji na 5 lat na wymienione w specyfikacji elementy.

Powyższe paramenty należy uwzględnić przy kalkulacji ceny. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących sposobu spełnienia warunków podanych w specyfikacji.
 


Zadanie realizowane będzie w ramach projektu: „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” (zwanego dalej „projektem”) współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Konkurs nr 1/2010 (5.1.3) „Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej
zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Kurpinowicz (7 maja 2013)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (7 maja 2013, 15:00:42)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kurpinowicz (13 maja 2013, 15:48:09)
Zmieniono: Dodanie zdjęć stelaży, na których umieszczone będą tablice. Przypomnienie podstawowych parametrów zlecenia.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6426