ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH

ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH

Zapytanie ofertowe - „Przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejWyjaśnienie treści zapytania ofertowego Załączniki: Załącznik nr 1  Załącznik nr 2  Załącznik nr 3.1 Załącznik nr 3.2 Załącznik nr [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Dostawa materiałów biurowych w roku 2021”

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Dostawa materiałów biurowych w 2021 roku”   Treść zapytania ofertowego: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2a Załącznik nr 2a [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - „ZAKUP PRZEDŁUŻENIA LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO ESET”

I.      Zamawiający: Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, NIP: 5611327276, fax (52) 5590701, e-mail: starostwo@tuchola.pl Dodatkowych informacji udziela:  Wydział Organizacyjny [...]

Zapytanie ofertowe na usuwanie i przechowywanie pojazdów, statków lub obiektów pływających

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Oferta na usuwanie i przechowywanie pojazdów, statków lub obiektów pływających". Treść zapytania ofertowego:   formularz [...]

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tucholi w roku 2021- ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tucholi w roku 2021”   Zmiana treści zapytania ofertowegoZałącznik nr 1 [...]

Zapytanie o cenę dostawę komputerów pn: „Zakup nowych komputerów stacjonarnych typu ALL-In-One wraz z systemem operacyjnym”

Uwaga! Zmiana zapytania o cenę!Zmienione zostało zapytanie o cenę w pkt. 10. Microsoft Windows 10 ProW związku z powyższym wydłuża się czas składania ofert do dnia 8 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00 Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89-500 [...]

Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych podopiecznych Domu Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Połczyńskich w Wysokiej

Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Połczyńskich w Wysokiej zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych podopiecznych Domu Pomocy [...]

Zapytanie ofertowe na usuwanie i przechowywanie pojazdów, statków lub obiektów pływających.

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia:"Oferta na usuwanie i przechowywanie pojazdów, statków lub obiektów pływających".Treść zapytania ofertowego:   [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie okresowych przeglądów pięcioletnich, rocznych i półrocznych w obiektach Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Tucholskiego

Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi zaprasza do złożenia oferty  cenowej w imieniu i na rzecz jednostek Powiatu Tucholskiego na realizację  zadania pn.: „Wykonanie okresowych przeglądów pięcioletnich, rocznych i półrocznych, [...]

Zapytanie ofertowe- "Dostawa materiałów biurowych w roku 2020"

  Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Dostawa materiałów biurowych w 2020 roku”   Treść zapytania ofertowego: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2a Załącznik nr 2a [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - „ZAKUP PRZEDŁUŻENIA LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO”

I. Zamawiający: Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, NIP: 5611327276, fax (52) 5590701, e-mail: starostwo@tuchola.pl Dodatkowych informacji udziela:  Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tucholi, p. Szymon Hoppe, [...]

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tucholi - ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tucholi”Treść zapytania ofertowego: [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w roku 2019”

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w 2019 roku”   Treść zapytania ofertowego: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2a [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Dostawa materiałów biurowych w roku 2019”

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Dostawa materiałów biurowych w 2019 roku”   Treść zapytania ofertowego: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2a Załącznik nr 2a [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - „ZAKUP PRZEDŁUZENIA LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO”

I.      Zamawiający: Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, NIP: 561-13-27-276, fax. (52) 5590 701, e-mail: starostwo@tuchola.pl Dodatkowych informacji udziela:  Wydział Organizacyjny Starostwa [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAKUP TABLETÓW DO OBSŁUGI POSIEDZEŃ RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na zakup 18 nowych tabletów wraz z etui do obsługi posiedzeń Rady Powiatu Tucholskiego.  Ofertę należy złożyć do dnia 01.10.2018 r. do godz. 15:00 na adres e-mail [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla Muzeum Borów Tucholskich

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla Muzeum Borów Tucholskich. [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE – „Wycinka drzew przy drodze powiatowej 1003C Raciąż-Piastoszyn”

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Wycinka drzew przy drodze powiatowej 1003C Raciąż-Piastoszyn” Treść zapytania ofertowego: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w roku 2018”

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w roku 2018”   Treść zapytania ofertowego: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2a [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - Oferta na usuwanie i przechowywanie pojazdów, statków lub obiektów pływających

Powiat Tucholski z siedzibą przy ul. Pocztowej 7, 89-500 Tuchola zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: „Oferta na usuwanie i przechowywanie pojazdów, statków lub obiektów [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Dostawa materiałów biurowych w roku 2018”

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Dostawa materiałów biurowych w roku 2018”   Treść zapytania ofertowego: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2a Załącznik nr 2b [...]

ZAPYTANIE DOT. PRZEDŁUŻENIA LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

UWAGA ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO1) Punkt II otrzymuje brzmienie :"II. Przedmiot zamówienia:- Eset Endpoint Antyvirus Suite – przedłużenie 85 licencji oraz zakup 15 nowych licencji dla Starostwa Powiatowego w Tucholi (ochrona dla [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu tucholskiego”

Zamawiający – Powiat Tucholski, działając zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami.), zaprasza do złożenia oferty na realizację [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” Treść zapytania ofertowego: Załącznik nr [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w roku 2017”

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w roku 2017”   Treść zapytania ofertowego: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2a [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Dostawa materiałów biurowych w roku 2017”

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Dostawa materiałów biurowych w roku 2017”   Treść zapytania ofertowego: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2a Załącznik nr 2a [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: „Usługi porządkowe”

Uwaga!OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Tuchola, dnia 14 grudnia 2016r.Znak sprawy: OR.2512.32.2016DOTYCZY OGŁOSZENIA:„Usługi porządkowe” w obiektach Zamawiającego znajdujących się w Tucholi przyul. Pocztowej 7, 7a, [...]

Zaproszenie do złożenia oferty

Tuchola, dnia 06-12-201 Znak sprawy: OR.2512.32.2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Powiat Tucholski, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „Usługi porządkowe" w obiektach Zamawiającego [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE-PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty dot. przedłużenia licencji oprogramowania antywirusowego.  Ofertę należy złożyć do dnia 2 grudnia 2016 r.  do godz. 8:00 na adres e-mail urzędu: starostwo@tuchola.pl [...]

Zapytanie ofertowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad "Przebudową drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki"

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki". Treść zapytania ofertowego: załącznik nr 1: załącznik nr 2: załącznik nr [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej”

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej”   Treść zapytania ofertowego: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu tucholskiego”.

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących własności [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Dostawa materiałów biurowych”

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Dostawa materiałów biurowych” Treść zapytania ofertowego: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2a Załącznik nr 2b Załącznik nr 3   [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Wycinka drzew”

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Wycinka drzew”   Treść zapytania ofertowego: Załączniki: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2a Załącznik nr 2b [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

  Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty dot. przedłużenia licencji oprogramowania antywirusowego.  Ofertę należy złożyć do dnia 30 listopada 2015 r.  do godz. 14:00 na adres e-mail urzędu: starostwo@tuchola.pl [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C”

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C”

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C. Etap I ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie”

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C. Etap I ul. Główna, ul. Wczasowa, [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa drzew i krzewów

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na dostawę drzew i krzewów w ramach przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej" Treść zapytania ofertowego: Załącznik nr 1 Formularz oferto [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa materiałów biurowych

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „Dostawa materiałów biurowych”   Treść zapytania ofertowego: Załącznik nr 1     [...]

zapytanie ofertowe-zaprojektowanie, wykonanie i montaż plakietek informacyjnych

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: "Zaprojektowanie, wykonanie i montaż plakietek informacyjnych". Treść zapytania ofertowego: Załącznik nr 1: Załącznik nr 2: Załącznik nr 3: [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. PRZEDŁUŻENIA LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO.

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty dot. przedłużenia licencji oprogramowania antywirusowego.  Ofertę należy złożyć do dnia 28 listopada 2014 r.  do godz. 15:00 na adres e-mail urzędu: starostwo@tuchola.pl  [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - zaprojektowanie, wykonanie i montaż plakietek informacyjnych

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: "Zaprojektowanie, wykonanie i montaż plakietek informacyjnych".Treść zapytania ofertowego: Załącznik nr 1: Załącznik nr 2: [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - przeprowadzenei audytu zewnętrznego projektu pn. Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych.

Najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn."Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych" złożyła firma: DPC A.Danylczenko i spółkaSp. [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI - MATERIAŁY PROMOCYJNE

Termin wykonania zamówienia: 02.09.2014 r.   Ofertę należy złożyć do dnia: 28.08.2014 r. do godziny 15.30  Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie zamówienia jest Alina Kowalska – Wamka (tel. 52 559 20 [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - Nadzór archeologiczny nad projektem pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice – Lińsk

ZAPYTANIE OFERTOWE - Nadzór archeologiczny nad projektem pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice – Lińsk   Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na realizację [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI - TRANSPORT

Termin wykonania zamówienia: CZERWIEC 2014 r.   Ofertę należy złożyć do dnia: 22.05.2014 r.  Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie zamówienia jest Alina Kowalska – Wamka (tel. 52 559 20 [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - OPRACOWANIE GRAFICZNE, WYDRUK I DOSTAWA PLAKATÓW INFORMACYJNYCH

Termin wykonania zamówienia: 22.05.2014 r.   Ofertę należy złożyć do dnia: 13.05.2014 r.  Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie zamówienia jest Alina Kowalska – Wamka (tel. 52 559 20 18 [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI - KURSY Termin wykonania zamówienia: MAJ 2014 r.   Ofertę należy złożyć do dnia: 26.04.2014 r.  Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie zamówienia jest [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - TURNUS

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI - TURNUS REHABILITACYJNY Termin wykonania zamówienia: CZERWIEC 2014 r.   Ofertę należy złożyć do dnia: 25.04.2014 r.  Osobą upoważnioną do udzielania informacji w [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI - KURSY

Termin wykonania zamówienia: MARZEC - KWIECIEŃ 2014 r.   Ofertę należy złożyć do dnia: 28.02.2014 r.  Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie zamówienia jest Alina Kowalska – Wamka (tel. 52 559 20 [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - BILETY WSTĘPU NA BASEN, DOJAZDY

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI - BILETY WSTĘPU NA BASEN, DOJAZDY.Termin wykonania zamówienia: luty - wrzesień 2014 r.   Ofertę należy złożyć do dnia: 05.02.2014 r.  Osobą upoważnioną do [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - DRUKARKA

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI - DRUKARKAPowiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zakupu drukarki na potrzeby projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” Termin wykonania zamówienia: [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - KOMPUTER PRZENOŚNY

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI - KOMPUTER PRZENOŚNYPowiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zakupu komputera przenośnego na potrzeby projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” Termin [...]

Zapytanie ofertowe - oprogramowanie

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI - OPROGRAMOWANIEPowiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zakupu OPROGRAMOWANIA na potrzeby projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” Termin [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI - INSTALACJA SIECI WI-FI

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zakupu urządzeń niezbędnych do instalacji sieci WI-FI oraz instalacji sieci na potrzeby projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” Termin wykonania zamówienia: [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. PRZEDŁUŻENIA LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty dot. przedłużenia licencji oprogramowania antywirusowego.  Ofertę należy złożyć do dnia 3 grudnia 2013 r.  do godz. 8:00 na adres e-mail urzędu: starostwo@tuchola.pl  [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI - WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania strony internetowej projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” Termin wykonania zamówienia: 24.12.2013 r.   Ofertę należy złożyć do dnia 10 [...]

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zadania pn.: „Druk, dostawa i montaż 64 tablic informacyjno-promocyjnych na terenie Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.”

Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest utworzenie systemu informacji terenowej na terenie Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”. Termin wykonania zamówienia: do dnia 20 czerwca 2013r.  Ofertę należy złożyć do dnia 16 maja 2013 [...]

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zadania pt. Przygotowanie i realizacja konferencji pt. „Borowiackie Szlaki w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja konferencji kończącej projekt „Borowiackie Szlaki” i rozpowszechniającej jego rezultaty. Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest możliwie szeroka promocja rezultatów projektu, [...]

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty obejmującej przygotowanie i druk dwóch publikacji na podstawie materiałów udostępnionych przez Zamawiającego, w nakładzie 200 szt. każda

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz druk dwóch publikacji: „Badanie ruchu turystycznego w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie ze szczególnym uwzględnieniem terenu Powiatu Tucholskiego, Gminy Brusy i Gminy Czersk” oraz „Szlaki [...]

Zapytanie ofertowe dotyczące dystrybucji w Muzeum Borów Tucholskich artykułów związanych z regionem Borów Tucholskich

Powiat Tucholski zaprasza do składania ofert na użytkowanie pomieszczenia zlokalizowanego na parterze  w budynku Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi przy ul. Podgórnej 3, bezpośrednio przy wejściu, w celu prowadzenia dystrybucji [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH W RAMACH PROJEKTU "UCZEŃ ZAWODOWIEC - GWARANCJĄ SUKCESU"

Poniżej treść zapytania dot. zakupu materiałów biurowych w ramach projektu "Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 [...]

Zapytanie ofertowe dot. przedłużenia licencji oprogramowania antywirusowego

  I. Zamawiający: Powiat Tucholski ul. Pocztowa 7 89-500 Tucholafax (52) 5590701   Dodatkowych informacji udziela: Wydział Administracyjno – Gospodarczy  Starostwa Powiatowego w Tucholi, p. Jacek Lorczak, tel. 52 [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące prowadzenia bankowej obsługi rachunków budżetu Powiatu Tucholskiego oraz jednostek organizacyjnych

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Powiatu Tucholskiego oraz jednostek organizacyjnych”.Poniżej znajduje się treść zapytania: [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zadania pn. Zakup samochodu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi

Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Zakup samochodu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi”. Treść zapytania: [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU NAGRÓD W RAMACH PROJEKTU "UCZEŃ ZAWODOWIEC – GWARANCJĄ SUKCESU"

Poniżej treść zapytania dot. zakupu nagród w ramach projektu "Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU NAGRÓD NA "MAŁĄ OLIMPIADĘ MATEMATYCZNĄ" W RAMACH PROJEKTU "UCZEŃ ZAWODOWIEC – GWARANCJĄ SUKCESU"

Poniżej treść zapytania dot. zakupu nagród na "Małą Olimpiadę Matematyczną" w ramach projektu "Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, [...]

Oznakowanie 548,89 km szlaków turystycznych w ramach projektu "Borowiackie Szlaki”

Powiat Tucholski zaprasza do składania ofert na oznakowanie 548,89 km szlaków turystycznych w ramach projektu "Borowiackie Szlaki”. Przedmiotem zamówienia jest oznakowanie 548,89 km szlaków turystycznych (147,5 km szlaków pieszych i 401,39 [...]

Zaproszenie do składania ofert na zapewnienie zaplecza technicznego (sala z wyposażeniem, catering, przejazdy, noclegi) do realizacji 10 dni szkolenia w terminie 30.07-3.08 i 3.09-7.09 br. w ramach projektu "Borowiackie Szlaki"

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie zaplecza technicznego składającego się z sali wraz z wyposażeniem, cateringu, przejazdu, noclegu i materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia. Termin szkolenia przewidziany jest [...]

Zapatanie ofertowe - organizacja szkolenia i warsztatów z interpretacji, opracowanie podstaw lokalnego standardu identyfikacji wizualnej (typu „Corporate Design”) oraz realizacja pilotażowego opracowania 21 tablic terenowych

Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na organizację szkolenia i warsztatów z interpretacji, opracowanie podstaw lokalnego standardu identyfikacji wizualnej (typu „Corporate [...]

Zapytanie ofertowe: Organizacja wyjazdu studyjnego w ramach projektu "Borowiackie szlaki"

Zapraszamy do składania ofert na organizację wyjazdu studyjnego dla 20 osób z terenu Borów Tucholskich w cenne przyrodniczo obszary Spreewald oraz Schwarzwald w ramach projektu "Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w [...]

Zapytanie ofertowe: Badanie ankietowe dot. skuteczności zastosowanych metod redukcji presji turystycznej w projekcie „Borowiackie Szlaki”

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie badania ankietowego dotyczącego skuteczności zastosowanych metod redukcji presji turystycznej w projekcie „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery [...]

Zapytanie ofertowe dot. poczęstunku dla uczestników przeglądu małych form teatralnych

Poniżej treść zapytania dot. poczęstunku dla uczestników przeglądu małych form teatralnych w ramach projektu "Teatr bliżej nas" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał [...]

Zapytanie ofertowe dot. przewozu uczestników przeglądu małych form teatralnych

Poniżej treść zapytania dot. przewozu uczestników przeglądu małych form teatralnych w ramach projektu "Teatr bliżej nas" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 [...]

Zapytanie ofertowe dot. wykonania plakatu oraz dyplomu

Poniżej treść zapytania dot. wykonania plakatu oraz dyplomu w ramach projektu "Teatr bliżej nas" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne [...]

Zapytanie ofertowe dotyczące zebrania i opracowania materiałów źródłowych opisujących Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie pod kątem przyrodniczym, kulturowym i turystycznym.

Zapytanie realizowane w ramach projektu „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dofinansowanego przez [...]

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji technicznej szlaków turystycznych w projekcie „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji technicznej szlaków turystycznych w projekcie „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”.Szczegóły w załączeniu: [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU POMOCY DYDAKTYCZNYCH (KSIĄŻKI: angielski i niemiecki) W RAMACH PROJEKTU "UCZEŃ ZAWODOWIEC – GWARANCJĄ SUKCESU"

Poniżej treść zapytania dot. zakupu pomocy dydaktycznych (książki: angielski i niemiecki) w ramach projektu "Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU POMOCY DYDAKTYCZNYCH (GASTRONOMIA) W RAMACH PROJEKTU "UCZEŃ ZAWODOWIEC – GWARANCJĄ SUKCESU"

Poniżej treść zapytania dot. zakupu pomocy dydaktycznych (gastronomia) w ramach projektu "Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU POMOCY DYDAKTYCZNYCH (KSIĄŻKI) W RAMACH PROJEKTU "UCZEŃ ZAWODOWIEC – GWARANCJĄ SUKCESU"

Poniżej treść zapytania dot. zakupu pomocy dydaktycznych (książki) w ramach projektu "Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU POMOCY DYDAKTYCZNYCH (STOŁY I KRZESŁA KREŚLARSKIE) W RAMACH PROJEKTU "UCZEŃ ZAWODOWIEC – GWARANCJĄ SUKCESU"

Poniżej treść zapytania dot. zakupu pomocy dydaktycznych (stoły i krzesła kreślarskie) w ramach projektu "Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA ROK 2011 W RAMACH PROJEKTU "UCZEŃ ZAWODOWIEC – GWARANCJĄ SUKCESU"

Poniżej treść zapytania dot. zakupu materiałów biurowych na rok 2011 w ramach projektu "Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA PROJEKTU "UCZEŃ ZAWODOWIEC - GWARANCJĄ SUKCESU"

Niżej zamieszczona treść zapytania dot. zakupu materiałów promocyjnych w ramach projektu "Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, [...]

Zapytanie ofertowe dot. aktualizacji oprogramowania antywirusowego

Zapytanie ofertowe nr OR  1333.1.46.2011 dotyczące zakupu aktualizacji oprogramowania antywirusowego   I. Zamawiający: Powiat Tucholski ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola   Dodatkowych informacji udziela: [...]

Zapytanie ofertowe dot. wykonania roll-upa

Zapytanie ofertowe nr PR.042.1.19.2011 dot. wykonania roll-upa z nadrukiem w ramach projektu "Teatr bliżej nas" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoSzczegóły w załączeniu [...]

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży z grupy teatralnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach

Warsztaty teatralne dla grupy teatralnej działającej przy GOK w Śliwicach. Szczegóły w załączeniu [...]

Zapytanie ofertowe dot. zakupu artykułów spożywczych

Artykuły spożywcze na warsztaty teatralne w ramach projektu "Teatr bliżej nas" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w załączeniu [...]

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia warsztatów teatralnych

Przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla lokalnych instruktorów teatralnych w ramach projektu "Teatr bliżej nas" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w załączeniu [...]

Zapytanie ofertowe dot. przewozu osób

Zapytanie ofertowe dot. przewozu uczestników konferencji otwierającej projekt "Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie" w dniu 14.10.2011 r. Szczegóły poniżej [...]

Zapytanie ofertowe dot. usługi cateringowej

Usługa cateringowa dla uczestników konferencji pn. "Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie" otwierającej projekt "Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie" w dniu 14.10.2011 roku - szczegóły [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. ZAKUPU MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA ROK 2011 W RAMACH PROJEKTU "UCZEŃ ZAWODOWIEC – GWARANCJĄ SUKCESU"

Poniżej treść zapytania dot. zakupu materiałów biurowych na rok 2011 w ramach projektu "Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW TEATRALNYCH DLA DZIECI W RAMACH PROJEKTU "TEATR BLIŻEJ NAS"

Poniżej treść zapytania dot. przeprowadzenia warsztatów teatralnych dla dzieci w ramach projektu "Teatr bliżej nas" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. ZAKUPU ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

na warsztaty dla dzieci młodzieży w ramach projektu "Teatr bliżej nas" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ProgramOperacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. BIULETYNU INFORMACYJNEGO POWIATU TUCHOLSKIEGO

Poniżej treść zapytania ofertowego dot. biuletynu informacyjnego Powiatu Tucholskiego. [...]

metryczka