Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 10827)

Data: 2020-07-10 14:06:19
Autor: Wojciech Kujawa

Data: 2020-07-09 09:08:24
Autor: Elżbieta Damasiewicz

Data: 2020-07-08 13:18:36
Autor: Wojciech Kujawa

przetarg nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert


Data: 2020-07-08 11:10:26
Autor: Anna Piłat

Przetarg nieograniczony

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnjejszej oferty


Data: 2020-07-08 10:33:08
Autor: Renata Remus

78/127/2020

dodano sprawozdanie


Data: 2020-07-06 09:11:55
Autor: Wiesława Borowa

Przetarg nieograniczony

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Data: 2020-07-03 13:09:41
Autor: Renata Remus

Przetarg nieograniczony

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Data: 2020-07-03 13:07:58
Autor: Renata Remus

Przetarg nieograniczony

Informacje z otwarcia ofert


Data: 2020-07-03 11:22:07
Autor: Renata Remus

NR SPRAWY GO.683.3.2.2016

dodano zawiadomienie o nowych okolicznościach w sprawie


Data: 2020-07-03 08:30:02
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - poprawa daty w pozycji nr 60 na poprawną, tj. 02.07.2020


Data: 2020-07-02 13:57:48
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 54 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-07-02 13:53:34
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 60 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-07-02 13:50:02
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2020-07-02 12:22:44
Autor: Wojciech Kujawa

Data: 2020-07-02 10:43:48
Autor: Elżbieta Damasiewicz

Data: 2020-07-02 10:40:25
Autor: Elżbieta Damasiewicz

Data: 2020-07-02 10:39:08
Autor: Elżbieta Damasiewicz

Data: 2020-07-02 10:30:37
Autor: Elżbieta Damasiewicz

Przetarg nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert


Data: 2020-07-01 12:41:22
Autor: Renata Remus

przetarg nieograniczony

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Data: 2020-06-30 14:52:16
Autor: Anna Piłat
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 10827)