Petycje składane do Zarządu Powiatu Tucholskiego

Petycje składane do Zarządu Powiatu Tucholskiego

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej")

Do Zarządu Powiatu Tucholskiego została złożona petycja w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej").Nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Nie wyrażono zgody na ujawnienie danych osobowych.Data [...]

Petycja w sprawie zapewnienia powszechności akceptacji płatności bezgotówkowych

Do Zarządu Powiatu Tucholskiego została złożona petycja w sprawie zapewnienia powszechności akceptacji płatności bezgotówkowych.Nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowegoul. Kruczkowskiego 4b lok. 1300-412 [...]

Petycja w interesie publicznym w sprawie wprowadzenia w starostwie powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

(data złożenia 31 lipca 2019 r.) Poniżej skan petycji:Informacja o przebiegu załatwienia petycji W dniu 8 października 2019 r. w odpowiedzi na petycję z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie w [...]

Petycja w sprawie przebudowy i remontów dróg powiatowych

(data złożenia petycji 16 listopada 2018 r.) Poniżej skan petycji: Do petycji dołączono listy z podpisami osób popierających petycję.Petycja jest publikowana w formie zanonimizowanej, ponieważ autorzy petycji nie upoważnili Starosty [...]

metryczka