Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

„Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP
nr sprawy: ZP.272.1.1.2023
wartość: mniejsza niż próg unijny, o którym mowa w art. 3 ustawy Pzp
termin składania ofert: 9 lutego 2023  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)