Materiał informacyjny na XLIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 25.11.2022 r.


Rada Powiatu  Tuchola, dnia 15 listopada 2022 r.
Tucholskiego
BR.0002.43.2022


Pan(i)
...............................  
...............................


Zapraszam na XLIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 25 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Tucholi, sala 312. 

Porządek obrad XLIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
1.  Otwarcie sesji. 
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.  Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.  Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa kujawsko-pomorskiego. Informacja o stanie środowiska, w tym o zanieczyszczeniach obszaru Powiatu Tucholskiego.
7.  Przyjęcie informacji o stanie środowiska, rolnictwa i zasobów naturalnych w Powiecie Tucholskim.
8.  Cele i zadania realizowane przez instytucje działające na rzecz rolnictwa w Powiecie Tucholskim:
 a) Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o zadaniach realizowanych przez  jednostkę na terenie Powiatu Tucholskiego.
b) Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego, realizowanych na terenie Powiatu przez Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
c) Działania Powiatowej Izby Rolniczej w Tucholi na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego o nazwie „Tucholski Związek Powiatowo-Gminny”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi” oraz nadania jej statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań w celu dokapitalizowania Spółki „Szpital Tucholski” sp. z o.o.
16. Składanie zapytań i interpelacji.
17. W Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zamknięcie sesji. 

Podpisała: Dorota Gromowska 
Przewodnicząca Rady Powiatu

Materiał informacyjny

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (15 listopada 2022)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (16 listopada 2022, 14:38:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 201