Materiał informacyjny na LIX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 26.01.2024 r.

Tuchola, dnia 17 stycznia 2024 r.
BR.0002.59.2024
                                   
                                                                                 Pan(i)
                                                                                 .........................................
                                                                                 .........................................
                                                                                 
Zwołuję LIX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2024 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
 

Porządek obrad LIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.                       
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.        
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.        
 4. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.        
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.         
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście za 2023 r.
 7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w 2023 r.        
 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2024 r.         
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2023 r.     
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024.     
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2024– 2033.     
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.    
 13. Składanie zapytań i interpelacji.    
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.    
 15. Zamknięcie sesji.
Podpisała: Przewodnicząca Rady Powiatu
Dorota Gromowska

 


 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (17 stycznia 2024)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (18 stycznia 2024, 08:35:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 824