Materiał informacyjny na XLV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 27.01.2023 r.

Tuchola, dnia 18 stycznia 2023 r.
BR.0002.45.2023
                                   
                                                                        Pan(i)
                                                                        ..............................................
                                                                        ..............................................
                                                                                 
 
Zwołuję XLV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2023 r. (piątek) o godz. 8.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

 
Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.       
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.     
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego.      
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.      
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście za 2022 r.  
 7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w 2022 r.      
 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2023 r.       
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2022 r.     
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania Radnych Rady Powiatu Tucholskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku    
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości na lata 2023-2026.    
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego.    
 13. Składanie zapytań i interpelacji.   
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.   
 15. Zamknięcie sesji.
Podpisała: Przewodnicząca Rady Powiatu
  Dorota Gromowska

 


metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (18 stycznia 2023)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (18 stycznia 2023, 14:09:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 337