Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 13092)

Data: 2023-01-30 08:59:16
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2023 r.

aktualizacja - w pozycji nr 7 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2023-01-30 08:39:32
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2023 r.

aktualizacja - w pozycji nr 11 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2023-01-30 08:10:16
Autor: Maciej Śmieszek

REFERAT BUDOWNICTWA

aktualizacja wniosków o ostemplowanie dziennika budowy


Data: 2023-01-27 09:54:55
Autor: Wojciech Kujawa

.

Wprowadzono zmiany w składzie zarządu i w składzie komisji rewizyjnej Międzywojewódzkiego Stowarzyszenia Detektorystyczno-Eksploracyjnego "Unia" zarejestrowanego pod numerem 18.


Data: 2023-01-27 09:04:04
Autor: Karol Gutsze

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2023 r.

aktualizacja - w pozycji nr 10 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2023-01-27 07:27:16
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2023 r.

aktualizacja - w pozycji nr 3 dodano informacje o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2023-01-26 12:48:26
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2023-01-26 10:52:51
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2023-01-25 10:08:52
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2023-01-25 07:45:10
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2023-01-24 12:17:01
Autor: Maciej Śmieszek

.

Stowarzyszenie "Biegające Śliwice" zarejestrowane pod numerem 2 zmieniło nazwę na "Biegające Śliwice 2017".


Data: 2023-01-23 13:12:05
Autor: Karol Gutsze

Data: 2023-01-23 10:23:41
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2023-01-18 14:29:24
Autor: Elżbieta Damasiewicz

Sesja Rady Powiatu - 16.12.2022 r.

Archiwizacja treści


Data: 2023-01-18 14:29:19
Autor: Elżbieta Damasiewicz

Data: 2023-01-18 14:21:38
Autor: Elżbieta Damasiewicz

.

Zaktualizowano zapisy dotyczące stowarzyszenia CrossAkademia.org (nr 20) w zakresie punktu czwartego, czyli Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego. Teren działania stowarzyszenia zwykłego. Środki działania stowarzyszenia zwykłego.


Data: 2023-01-18 13:27:36
Autor: Karol Gutsze

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2023 r.

aktualizacja - w pozycji nr 5 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2023-01-18 12:34:55
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2022 r.

aktualizacja - w pozycji nr 217 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2023-01-18 10:50:50
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2023-01-18 09:15:49
Autor: Maciej Śmieszek
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 13092)