Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 14000)

GO.683.3.2.2022

dodano zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy


Data: 2024-04-15 10:26:02
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska

GO.683.3.2.2022

dodano zawiadomienie o nowych okolicznościach w sprawie


Data: 2024-04-15 10:23:26
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska

Data: 2024-04-12 13:35:20
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2024-04-11 15:14:35
Autor: Karol Gutsze

Data: 2024-04-11 13:58:05
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2024-04-11 12:10:18
Autor: Elżbieta Damasiewicz

Sesja Rady Powiatu - 22.03.2024 r.

Archiwizacja treści


Data: 2024-04-11 12:10:09
Autor: Elżbieta Damasiewicz

Data: 2024-04-11 12:02:54
Autor: Elżbieta Damasiewicz

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1, 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2024 r.

aktualizacja - w pozycji nr 97 dodano informacje o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2024-04-11 07:15:47
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2024-04-10 14:54:19
Autor: Anna Piłat

Data: 2024-04-10 10:39:41
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1, 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2024 r.

aktualizacja - w pozycji nr 94 dodano informacje o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2024-04-09 11:22:22
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1, 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2024 r.

aktualizacja - w pozycji nr 88 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2024-04-09 11:14:42
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1, 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2024 r.

aktualizacja - w pozycji nr 91 dodano informacje o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2024-04-09 11:07:05
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1, 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2024 r.

aktualizacja - w pozycji nr 89 dodano informacje o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2024-04-09 09:23:12
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1, 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2024 r.

aktualizacja - w pozycji nr 38 dodano informacje o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2024-04-09 09:10:58
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1, 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2024 r.

aktualizacja - w pozycji nr 78 dodano informacje o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2024-04-09 08:16:02
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2024-04-08 14:28:47
Autor: Wojciech Kujawa

Data: 2024-04-05 14:29:56
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2024-04-05 13:13:11
Autor: Maciej Śmieszek
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 14000)