zamówienie na:

„Zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Tucholskiego w roku 2023”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP
nr sprawy: ZP.272.1.6.2022
wartość: mniejsza niż próg unijny, o którym mowa w art. 3 ustawy Pzp
termin składania ofert: 25 listopada 2022  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 
Dokumentacja postępowania została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9f8f6a0a-3955-457f-92e9-ef569f389041

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (17 listopada 2022, 13:04:25)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (19 grudnia 2022, 12:16:12)
Zmieniono: przeniesienie do folderu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 133