zamówienie na:

„Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP
nr sprawy: ZP.272.1.1.2023
wartość: mniejsza niż próg unijny, o którym mowa w art. 3 ustawy Pzp
termin składania ofert: 9 lutego 2023  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Dokumentacja postępowania została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0cbe18df-9653-11ed-b4ea-f64d350121d2


metryczka


Opublikował: Anna Piłat (18 stycznia 2023, 11:52:44)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (28 lutego 2023, 14:43:11)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 812