Zarządzenie nr 1/2003Starosty Tucholskiegoz dnia 6 stycznia 2003w sprawie przyjęcia planu kontroli wewnętrznej finansowej na rok 2003

Zarządzenie nr 1/2003
Starosty Tucholskiego
z dnia 6 stycznia 2003


w sprawie przyjęcia planu kontroli wewnętrznej finansowej na rok 2003

Na podstawie  art. 28a,  28b i art. 127 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).

zarządzam:

§ 1

Przyjąć plan kontroli wewnętrznej finansowej w Starostwie Powiatowym w Tucholi i jednostkach organizacyjnych powiatu na rok 2003,  stanowiący zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Odpowiedzialnym za organizację kontroli wewnętrznej finansowej czynię Skarbnika Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta Tucholski

Andrzej Wegner

metryczka


Opublikował: Dorota Słupińska (17 lutego 2009, 08:26:39)

Ostatnia zmiana: Dorota Słupińska (17 lutego 2009, 08:45:07)
Zmieniono: brak zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2777