Zarządzenie nr 3/2003Starosty Tucholskiegoz dnia 9 stycznia 2003w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej, przekazania majątku w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tucholi

Zarządzenie nr 3/2003
Starosty Tucholskiego
z dnia 9 stycznia 2003


w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej, przekazania majątku w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tucholi

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)


zarządzam:

§ 1


Powołać Komisję ds. przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej, przekazania majątku Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi przez p. Czesławę Marcinek - Kierownika ZDP   p. Zenonowi Poturalskiemu, pełniącemu z dniem 9.01.2003 r. obowiązki Kierownika, w składzie:
" Tadeusz Tucki  - Przewodniczący
" Tomasz Stybaniewicz  - Członek
" Kinga Majer   - Członek

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Starosta Tucholski

Andrzej  Wegner

metryczka


Opublikował: Dorota Słupińska (17 lutego 2009, 08:31:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2947