Zarządzenie nr 4/2003Starosty Tucholskiegoz dnia 24 lutego 2003w sprawie zmiany składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 4/2003
Starosty Tucholskiego
z dnia 24 lutego 2003


w sprawie zmiany składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)


zarządzam:

§ 1


Odwołać ze składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku delegowanych przez Radę Powiatu Radnych I kadencji:
1. p. Edwarda Chmarę
2. p. Michała Skałeckiego

§ 2


W miejsce odwołanych członków Komisji, powołać w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, delegowanych Uchwałą Nr II/13/2002 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 12 grudnia 2002 r. radnych:
1. p. Felicytę Król - Pawelską
2. p. Andrzeja Pruszaka

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Starosta Tucholski

Andrzej Wegner

metryczka


Opublikował: Dorota Słupińska (17 lutego 2009, 08:32:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3074