Zarządzenie nr 5/2003Starosty Tucholskiegoz dnia 13 marca 2003w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej gm. Tuchola, w roku 2003

Zarządzenie nr 5/2003
Starosty Tucholskiego
z dnia 13 marca 2003


w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej gm. Tuchola, w roku 2003

Na podstawie art. 35 ust. 2 i ustawy z dnia 29 listopada 1990 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414, z późn. zm.)


zarządzam:

§ 1


Ustalić, na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej gm. Tuchola, miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu w roku 2003 w wysokości 1.648,78 zł.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu u Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 


Starosta Tucholski

   Andrzej Wegner

metryczka


Opublikował: Dorota Słupińska (17 lutego 2009, 08:36:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3107