Zarządzenie nr 2/2003Starosty Tucholskiegoz dnia 6 stycznia 2003w sprawie przyjęcia planu kontroli wewnętrznej w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Tucholi i jednostek organizacyjnych Powiatu Tucholskiego w roku 2003

Zarządzenie nr 2/2003
Starosty Tucholskiego
z dnia 6 stycznia 2003


w sprawie przyjęcia planu kontroli wewnętrznej w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Tucholi i jednostek organizacyjnych Powiatu Tucholskiego w roku 2003

Na podstawie  § 70 ust. 1 Statutu Powiatu Tucholskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr 48, poz. 424) i § 11, 28, 29, 30, 31, 32 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVI/149/2000 z dnia 29.09.2000 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVII/151/2000 z dnia 27.10.2000 i Uchwałą Nr XXIX/162/2000 z dnia 29.12.2000 r.

zarządzam:

§ 1


Przyjąć plan kontroli wewnętrznej w zakresie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Tucholi i jednostek organizacyjnych powiatu, stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Odpowiedzialnym za organizację kontroli w tym zakresie czynię Sekretarza Powiatu.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Starosta Tucholski

  Andrzej Wegner

metryczka


Opublikował: Dorota Słupińska (17 lutego 2009, 08:39:47)

Ostatnia zmiana: Dorota Słupińska (17 lutego 2009, 08:43:16)
Zmieniono: brak zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2781