Zarządzenie nr 6/2003Starosty Tucholskiegoz dnia 14 marca 2003w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z dróg

Zarządzenie nr 6/2003
Starosty Tucholskiego
z dnia 14 marca 2003


w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z dróg

Na podstawie art. 130 a ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.)


zarządzam:

§ 1


Powołać Komisję w celu wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z dróg powiatu tucholskiego oraz jednostek do przechowywania tych pojazdów na parkingach strzeżonych w następującym składzie:


1. Przewodniczący Komisji - Dariusz Bartnik - inspektor ds. komunikacji i ruchu drogowego Starostwa Powiatowego w Tucholi,
2. Członek - Danuta Dembek - inspektor Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi
3. Członek - Zenon Poturalski - Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi
4. Członek - Leszek Jaroch - asystent Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tucholi
5. Członek - Andrzej Zakrzewski - Kierownik Sekcji Technicznej Komendy Powiatowej Policji w Tucholi

§2


Komisja działa na podstawie Regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia.

§3


Wykonanie zarządzenia i sprawowanie nadzoru nad usuwaniem pojazdów z dróg powiatu tucholskiego oraz umieszczanie tych pojazdów na parkingach strzeżonych dla przechowywania tych pojazdów, powierzam inspektorowi ds. komunikacji i ruchu drogowego.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta Tucholski

 Andrzej Wegner

metryczka


Opublikował: Dorota Słupińska (17 lutego 2009, 08:41:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2868