Zarządzenie nr 7/2003Starosty Tucholskiegoz dnia 24 marca 2003w sprawie zmiany nazwy Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie nr 7/2003
Starosty Tucholskiego
z dnia 24 marca 2003


w sprawie zmiany nazwy Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)


zarządzam:

§ 1


Zmienić nazwę powołanego Zarządzeniem Nr 2/2000 Starosty Tucholskiego z dnia 14 lutego 2000 r. "Powiatowego Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności" na "Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności".

§ 2


Wykonanie zadania powierzam Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Starosta Tucholski
  Andrzej Wegner

metryczka


Opublikował: Dorota Słupińska (17 lutego 2009, 08:44:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2632