Zarządzenie nr 8/2003Starosty Tucholskiegoz dnia 30 kwietnia 2003w sprawie zasad refundacji szkieł korekcyjnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi

Zarządzenie nr 8/2003
Starosty Tucholskiego
z dnia 30 kwietnia 2003


w sprawie zasad refundacji szkieł korekcyjnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi

Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973)


zarządzam:

§ 1


1. Zapewnić pracownikom, zgodnie z zaleceniem lekarza okulary korygujące wzrok.
2. Podstawą pokrycia kosztów zakupu okularów korygujących są wyniki badań okulistycznych, przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, które wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
3. Wysokość refundacji związanej z zakupem okularów korygujących nie może przekroczyć kwoty 300 zł., na co składa się koszt robocizny i szkieł o parametrach oznaczonych przez lekarza oraz koszt oprawy odpowiadający standardowi podstawowemu.


§ 2


Traci moc Zarządzenie Nr 11/2002 Starosty Tucholskiego z dnia 15 września 2002 r. w sprawie zasad refundacji szkieł korekcyjnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi i Sekretarzowi Powiatu.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta Tucholski

 Andrzej Wegner

metryczka


Opublikował: Dorota Słupińska (17 lutego 2009, 08:46:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2654