Zarządzenie nr 9/2003Starosty Tucholskiegoz dnia 5 czerwca 2003w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Tucholi

Zarządzenie nr 9/2003
Starosty Tucholskiego
z dnia 5 czerwca 2003


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Tucholi

Na podstawie § 65 ust. 4 Statutu Powiatu Tucholskiego, załącznik do Uchwały Nr XXXIV/211/2001 z dnia 24 sierpnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom., Nr 35, poz. 648), w związku z art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694)


zarządzam:

§ 1


Powołać do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Tucholi, Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
1. Agnieszka Kram
2. Bernadeta Kądziela - Niemczewska
3. Dorota Słupińska
4. Rafał Domeracki.

§ 2

Komisja przeprowadzi inwentaryzację posiadanego przez Starostwo Powiatowe w Tucholi sprzętu komputerowego według stanu na dzień 31 maja 2003 r.

§ 3


Przeprowadzając inwentaryzację Komisja dokona sprawdzenia parametrów technicznych komputerów.

§ 4


Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji Komisja przedłoży Staroście w terminie do dnia 25 czerwca 2003.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta Tucholski

Andrzej Wegner

metryczka


Opublikował: Dorota Słupińska (17 lutego 2009, 08:47:43)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 11:07:21)
Zmieniono: brak zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2799