Zarządzenie nr 10/2003Starosty Tucholskiegoz dnia 5 czerwca 2003w sprawie powołania Powiatowej Komisji do spraw Oznakowania Dróg w Powiecie Tucholskim

Zarządzenie nr 10/2003
Starosty Tucholskiego
z dnia 5 czerwca 2003


w sprawie powołania Powiatowej Komisji do spraw Oznakowania Dróg w Powiecie Tucholskim

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 1006)


zarządzam:

§ 1


Powołać Powiatową Komisję do spraw Oznakowania Dróg w składzie:
1. Wicestarosta Tucholski - Przewodniczący Komisji
2. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi - członek
3. Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego KP Policji - członek
4. Przedstawiciel Gminy której dotyczy konsultacja oznakowania - członek.

§ 2


Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie wniesionych opinii oraz wyjaśnienie wątpliwości związanych z projektem organizacji ruchu.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Starosta Tucholski

 Andrzej   Wegner

metryczka


Opublikował: Dorota Słupińska (17 lutego 2009, 08:49:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2908