Zarządzenie nr 11/2003Starosty Tucholskiegoz dnia 9 czerwca 2003w sprawie odwołania i powołania członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 11/2003
Starosty Tucholskiego
z dnia 9 czerwca 2003


w sprawie odwołania i powołania członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)


zarządzam:

§ 1


Odwołać ze składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, delegowanego przez Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi nadkomisarza Andrzeja Magadzia.

§ 2


Powołać do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, delegowanego przez Prokuraturę Rejonową i Powiatowego Komendanta Policji w Tucholi:
1. Prokuratora Zenona Wędzickiego,
2. Komisarza Krzysztofa Bodzińskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Starosta Tucholski

 Andrzej Wegner

metryczka


Opublikował: Dorota Słupińska (17 lutego 2009, 08:51:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3037