Zarządzenie nr 12/2003Starosty Tucholskiegoz dnia 10 czerwca 2003w sprawie powołania Zespołu ds. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w Tucholi

Zarządzenie nr 12/2003
Starosty Tucholskiego
z dnia 10 czerwca 2003


w sprawie powołania Zespołu ds. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w Tucholi

Na podstawie § 16 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619)

zarządzam:

§ 1

Utworzyć w Starostwie Powiatowym Zespół ds. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej w składzie:

1) Tomasz Stybaniewicz   - Administrator Biuletynu, Kierownik Zespołu,
2) Jacek Lorczak -Redaktor Naczelny Biuletynu Informacji Publicznej, prowadzący dziennik zmian w treści BIP,
3) Elżbieta Błaszczyk  - Zastępca Redaktora Naczelnego, Redaktor Biura Rady,
4) Magdalena Kurpinowicz - Redaktor  Wydziału Rozwoju Gospodarczego i  Promocji,
5) Dorota Słupińska  - Redaktor Wydział Organizacyjny,
6) Wojciech Kujawa  - Redaktor Wydział Budownictwa i Komunikacji, Referat Budownictwa,
7) Ryszard Rybak  - Redaktor Wydział Budownictwa i Komunikacji, Referat Komunikacji.,
8) Tomasz Skałecki  - Redaktor Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i  Zasobami Przyrody,
9) Danuta Jerka - Redaktor Wydział Zdrowia Edukacji Kultury i Kultury Fizycznej,
10) Rafał Domeracki - Redaktor Wydział Finansów.

§ 2

Zespół realizuje zadania określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

§3

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię Sekretarza Powiatu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta Tucholski

 Andrzej Wegner

metryczka


Opublikował: Dorota Słupińska (17 lutego 2009, 08:52:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2920