Zarządzenie nr 13/2003Starosty Tucholskiegoz dnia 7 lipca 2003w sprawie powołania "Zespołu do ujawnienia stanu prawnego działek zajętych przez drogi powiatowe"

Zarządzenie nr 13/2003
Starosty Tucholskiego
z dnia 7 lipca 2003


w sprawie powołania "Zespołu do ujawnienia stanu prawnego działek zajętych przez drogi powiatowe"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872)

zarządzam:

§ 1


Powołać Zespół do ujawnienia stanu prawnego działek zajętych przez drogi powiatowe w składzie:
1/Jadwiga Straszyńska - Przewodniczący
2/Leszek Kloskowski - Zastępca Przewodniczącego
3/Dariusz Bortnik - Członek
4/Magdalena Gocek - Członek
5/Maria Landmesser - Członek

§ 2


Zadaniem Zespołu jest sporządzenie pełnej dokumentacji określającej właścicieli działek zajętych przez drogi powiatowe.

§ 3


Zespół pracuje w minimum 3 osobowym składzie, w tym z udziałem Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

§ 4


Członkowie Zespołu, do czasu zakończenia realizacji postawionego zadania zostają w poniedziałki i czwartki oddelegowani ze swych stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym i Zarządzie Dróg Powiatowych do pracy w Zespole.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Starosta Tucholski

 Andrzej Wegner

metryczka


Opublikował: Dorota Słupińska (17 lutego 2009, 08:53:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3143